บทความที่น่าสนใจ

ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย 18-20 พฤศจิกายน 2564

ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย 18-20 พฤศจิกายน 2564

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยประกาศจัดงานลอยกระทงรูปแบบใหม่เน้นเทศกาลประเพณีประดับไฟ ไม่มีร้านขายอาหาร / ของที่ระลึก มีเพียงร้านขายกระทงจากชาวบ้านเท่านั้น  

เมื่อฤดูน้ำหลาก เมื่อถึงยามจันทร์เพ็ญเต็มดวง เป็นสัญญานของเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ หรือ ลอยกระทง ประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานสอดคล้องกับวิถีชีวิตริมน้ำของคนไทย งานประเพณีลอยกระทงไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แต่มีสืบต่อกันตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป” มีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงที่มีความเชื่อว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและเป็นการสะเดาะเคราะห์นั้นเอง

หากพูดถึงประเพณีลอยกระทงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตอนนี้คงจะหนีไม่พ้น ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ แบบโบราณ ที่จัดขึ้นบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยในปี 2564 นี้ มีการจัดงานในรูปแบบ ลอยกระทง New Normal แต่ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียบประเพณีแบบดั้งเดิม โดยมีรายละเอียดในการจัดงานดังนี้

  • งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564

  • ภายในพื้นที่จัดงานลอยกระทงจะไม่มีร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม แต่มีการจำหน่ายกระทง เพื่อลดการแออัดของนักท่องเที่ยวภายในงาน

  • ภายในพื้นที่งานลอยกระทงจะไม่มีการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ มีเพียงประดับตกแต่งสถานที่ด้วยไฟส่องสว่าง ตะคันดินเผา และประดับโคมไฟ กระทงเล็ก กระทงใหญ่

  • มีท่าน้ำสำหรับลอยกระทงและจุดถ่ายภาพความประทับใจมุมต่างๆ

  • การจุดพลุภายในงานลอยกระทงจะมีการจุดทุกวัน วันละ 2 รอบ

  • ก่อนเข้างานลอยกระทงต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนมาเที่ยว ซึ่งรับจำกัด เพียงวันละ 15,000 คนเท่านั้น

  • เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานลอยกระทง ระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

  • เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 7 จังหวัดตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ได้แก่  จันทบุรี, ตาก, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนจำนวน 2 เข็มขึ้นไปและมีผลตรวจโควิด-19 ภายใน 72 ชม.ก่อนที่จะเข้ามาเที่ยว


สามารถลงทะเบียนเข้างานลอยกระทงสุโขทัยล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่

 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=book2go

เช็คมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดสุโขทัย ได้ที่

https://www.facebook.com/prdsukhothainews/photos/pcb.4561042507287250/4561039340620900

ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนเพิ่มเติม

055-616793 , 094-8793915

 

แสดงผล 505 ครั้ง