บทความที่น่าสนใจ

E-News letter จ.กระบี่ ประจำเดือนมีนาคม 2563

ททท. สำนักงานกระบี่ จัดทำ E-News letter "60 sixty Shades of Krabi อย่าเดี๋ยว เที่ยวกันเลย"ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวและนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

- Check-in 60KM 10 ที่เที่ยวเด็ด...กระบี่ 
- Acitivity 6 เกาะในฝัน 10 มหัศจรรย์โลกใต้ทะเล
- 6 ประสบการณ์ ล้านโลว์คาร์บอน 10 กว่าที่พักรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม
- 6 ชุมชน 10 วิถีเท่กระบี่
- 6 ย่านมหัศจรรย์ ธารน้ำกระบี่
- Don't miss มวยไทย
- Food กะปิหนึ่งในวัตถุดิบคู่คั่วไทย / 6 วัตถุดิบ 10 จาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานกระบี่ โทร.07 562 2163 หรือ 
facebook fanpage : @wearekrabi

แสดงผล 1274 ครั้ง