ขอเชิญเที่ยวงานไหมมัดหมี่ และของดีเมืองชลบถ
วันที่ประกาศข่าว :

“งานไหมมัดหมี่ และของดีเมืองชลบถ” ขึ้นในวันที่ 8 – 11 มกราคม 2552 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท

           นายนวล สารสอน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า  อำเภอชนบททั้งภาครัฐและเอกชนงานผ้าไหมชลบถร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดขอนแก่น  ได้กำหนดจัด “งานไหมมัดหมี่ และของดีเมืองชลบถ” ขึ้นในวันที่ 8 – 11 มกราคม 2552
           ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์การทอผ้าไหม  โดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานของอำเภอชนบท ทั้งในด้านคุณภาพ ลวดลาย และสีสันสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลกินรี“Tourism Award”ประจำปี 2551 ด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภออีกทางหนึ่งด้วย
           โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมขบวนแห่เกี่ยวกับความเป็นมาของผ้าไหม  การแสดงแสง  สี เสียง  สืบสานตำนานไหม  การประกวดนางงามไหม   การเดินแฟชั่นไหมพร้อมโฮมผาแลง
การแข่งขันชกมวย  การประกวดผ้าไหม  การประกวดผลงานด้านการเกษตรและปศุสัตว์  การแสดง ศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนต่างๆ  การแสดงดนตรีพื้นบ้าน  การจำหน่ายสินค้าชุมชน  และชมการแสดงคอนเสริท์หมอลำ
          ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท โทรศัพท์ 0 4328 6252  หรือที่ Email : chonlabotsilk@chonlabot.com