ผนึกพลัง ๒ กระทรวง ขับเคลื่อน ๒ ยุทธศาสตร์ “ถนนอาหารปลอดภัย และ ตลาดสดน่าซื้อ”

​นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งเป็นรากฐานเกี่ยวพันถึงการใช้ชีวิตของคนไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตคนไทยได้เป็นอย่างดี ​โครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด รวมถึงผู้ขายของ ให้ยกระดับด้านความสะอาด ถูกสุขอนามัย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการสร้างความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัยแล้ว โครงการนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าอาหารร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร..


๑๑๔ ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘.

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี๒๕๕๘ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และเขตเทศบาลนครอุบล โดยจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวร่วมชื่นชมและมีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดช่วงเดือนกรกฏาคม ปี ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่ กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ซึ่งนายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) เปิดเผยว่า จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยี่ยมชมการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนตามชุมชนคุ้มวัดต่างๆ ซึ่งปีนี้มีชุมชนคุ้มวัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถึง ๑๑ แห่ง ได้แกวัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดพระธาตุหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดไชยมงคล และวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยมีรางวัลสำหรับชุมชนทำเทียนที่ชนะการประกวดเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนคุ้มวัดต่างๆ มีกำลังใจ..


ททท. จัดงาน “Thailand Health & Wellness Tourism Showcase 2015” นำเสนอความพร้อมด้านบริการสุขภาพในไทย หวังกระตุ้นตลาดไฮเอนด์เดินทางมาไทยต่อเนื่อง

​ ​นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. เตรียมจัด โครงการ “Thailand Health & Wellness Tourism Showcase 2015” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของสินค้าบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย ให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศและนานาชาติและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพของประเทศไทย (Sellers) ได้มีโอกาสพบและนำเสนอขายสินค้าด้านสุขภาพให้กับตัวแทนขายธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Buyers) จากทั่วโลก เกิดความเชื่อถือและมั่นใจที่จะนำสินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยไปเสนอขาย ​งาน “Thailand Health & Wellness Tourism Showcase 2015” ภายใต้ธีม Anti-aging the next big thing in Health & Wellness Tourism จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2558 ณ ห้องคริสตัล 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานประชุมธุรกิจ Business Matching Meeting งาน Trade Conference ประชุมสรุปเพื่อให้ตัวแทนขายจากทั่วโลกได้รับรู้ถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในฐานะWorld Leader..อลังการ….งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครขอเชิญเที่ยว“งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกและแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้พระราชทานนามเมืองปทุมธานี ถือเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวปทุมธานีและยังคงสร้างความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้นตราบเท่านานถึงปัจจุบัน นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการจัดงาน “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานีร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีความโดดเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลาย ทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวมอญ..

กิจกรรมท่องเที่ยว มหาสงกรานต์วิถีไทย ตลอดเดือนเมษายนนี้ค่ะ
ความสุขที่แม่จดจำ...ความจริงที่ลูกทุกคนต้องดู

ความสุขที่แม่จดจำ...ความจริงที่ลูกทุกคนต้องดู 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558
พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ ๒๐ ล้าน
ห้อง CIP ชั้น ๓ ประตู ๙ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
老男孩猛龙过江电影 全城高考电影完整版 隔山有眼2 猿族崛起 独立日1电影 血欲2电影 梦精记2 惊变完整版 魔法师的学徒 理发师陶德 日韩电影 烹夫 127小时 与鸭共舞 迷离夜 蓝精灵2 泰坦尼克号在线观看 泰迪熊2 冰川时代3 大峰祖师 电影 愤怒的小孩电影完整版 人皮客栈2 怪物旅社 情色电影网 四月物语 隐私欲望完整版 森林战士 屏息 我们毕业的夏天 机关枪少女 菲利普斯船长 冰川时代3电影 钢铁之躯 吸血鬼猎人林肯 暂告安全 浪得过火 怪形前传 好雨时节 八宝奇兵 鬼子来了电影 黄色片网站 我是特种兵之战狼 情爱电影 www.m1905.com 电影2012在线观看 国家宝藏1 x战警 逆转未来 超人:钢铁之躯 巧克力工厂 免费电影网 猩猿崛起 新猛鬼街 三日刺杀 安非他命高清完整版 被解放的姜戈 行运一条龙国语 在线电影网站 侏罗纪公园3d 新宿事件国语高清 不能说的秘密电影高清 杀死比尔2电影 新警察故事 2004版