15,000 ไมล์จากอัลไตสู่สุวรรณภูมิ คาราวานรถยนต์ตามเส้นทางสายไหมสู่เส้นทางสายท่องเที่ยวใหม่ สานสัมพันธไมตรีวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว (ไทย-จีน)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย Mr.Wang Chen ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมจีนแถลงข่าว “15,000 ไมล์จากอัลไตสู่สุวรรณภูมิ คาราวานรถยนต์ตามเส้นทางสายไหมสู่เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ สานสัมพันธไมตรีวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว (ไทย-จีน)” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 - 15.30 น. ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 นับเป็นเวลายาวนานถึง 40 ปีแล้วที่ไทยกับจีนได้ติดต่อค้าขาย เดินทางไปมาหาสู่กัน ในฐานะมิตรประเทศที่มีสัมพันธไมตรีอันแนบแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมูลค่าด้านการตลาดการท่องเที่ยว ในปี 2558 นี้ จึงนับเป็นปีครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ครบ 40 ปี ทั้งยังตรงกับวโรกาสพิเศษในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาอีกด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม..


๑๑๔ ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘.

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี๒๕๕๘ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และเขตเทศบาลนครอุบล โดยจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวร่วมชื่นชมและมีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดช่วงเดือนกรกฏาคม ปี ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่ กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ซึ่งนายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) เปิดเผยว่า จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยี่ยมชมการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนตามชุมชนคุ้มวัดต่างๆ ซึ่งปีนี้มีชุมชนคุ้มวัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถึง ๑๑ แห่ง ได้แกวัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดพระธาตุหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดไชยมงคล และวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยมีรางวัลสำหรับชุมชนทำเทียนที่ชนะการประกวดเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนคุ้มวัดต่างๆ มีกำลังใจ..


"รมว.ท่องเที่ยว" ขานรับนโยบายกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวรับไฮซีซั่น ชูโมเดล 2 ขา "สร้างความเชื่อมั่นกับต่างชาติ และกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ"

"รมว.ท่องเที่ยว" ขานรับนโยบายกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวรับไฮซีซั่น ชูโมเดล 2 ขา "สร้างความเชื่อมั่นกับต่างชาติ และกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ" มุ่งสู่กระแสสร้างมูลค่าของฝาก ด้วย"วิถีถิ่น วิถีไทย" สร้างร้านค้าน่าช็อปปิ้งในปั๊มน้ำมัน 150 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อกระจายสินค้า สร้างรายได้สู่ชุมชน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวได้เดินหน้านโยบายหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักด้วยการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงขึ้นรับช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้ โดยขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวได้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม ยอดจองตั๋วและการจองที่พักกลับเข้าสู่ภาวะช่วงก่อนเกิดเหตุที่ราชประสงค์แล้ว ดังนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวมกราคม ถึงปัจจุบัน และมีจำนวน 21.9 ล้านคน และก่อให้เกิดรายได้ 1.04 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 29.71 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ททท.เพิ่งให้การต้อนรับและมอบรางวัลแก่ Miss. Jin Haiyu นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นรายที่ 22 ล้าน เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58)..


ททท. จัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมภิบาล ปี 2558 ทำดีได้ดี ทำชั่ว...ไม่กลัวรึไง” พร้อมนำองค์กรเดินหน้าสู่ธรรมาภิบาลอย่างเต็มรูปแบบ

วันนี้ (21 กันยายน 2558) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ททท. ปี 2558 ภายใต้แนวคิด ทำดีได้ดี ทำชั่ว...ไม่กลัวรึไง?” จัดงานสัมมนาและนิทรรศการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมภิบาล เพื่อนำองค์กรเดินหน้าสู่ธรรมภิบาลอย่างเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2558 นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) นับเป็นหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่สำคัญ หมายถึงการปกครองและการบริหารบนพื้นฐานของหลักธรรม ความดี และความถูกต้อง ในฐานะที่ ททท. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับในสังคม สำหรับหลักสำคัญที่ ททท. ถือเป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมี 7 ประการ ได้แก่ 1.ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 2. ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ..


อลังการ….งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครขอเชิญเที่ยว“งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกและแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้พระราชทานนามเมืองปทุมธานี ถือเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวปทุมธานีและยังคงสร้างความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้นตราบเท่านานถึงปัจจุบัน นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการจัดงาน “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานีร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีความโดดเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลาย ทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวมอญ..

กิจกรรมท่องเที่ยว มหาสงกรานต์วิถีไทย ตลอดเดือนเมษายนนี้ค่ะ
การบินไทย - ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย

โครงการ “การบินไทย - ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย” เป็นโครงการที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับการบินไทย นำน้องเยาวชนเดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่ท่อ­งเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2558