ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกาชาดนครราชสีมา ประจำปี 2551
วันที่ประกาศข่าว :

ร่วมงาน “กาชาดนครราชสีมา ประจำปี 2551” ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2551 – 9 มกราคม 2552 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

           จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน  “กาชาดนครราชสีมา ประจำปี 2551”  ในระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2551 – 9 มกราคม 2552   ณ   บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
           นายอรรถพล  วรรณกิจ    ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา   เผยว่า  การจัด“งานกาชาดนครราชสีมา ประจำปี 2551”  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม  2551 – 9 มกราคม 2552  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา       ถือเป็นกิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่าย   ในการให้บริการรับบริจาคโลหิต  ดวงตา  อวัยวะ  การบรรเทาทุกข์  การสงเคราะห์เด็ก  สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการสาธารณกุศลอื่นๆ  อีกทั้งกิจกรรมภายในงาน   อาทิ การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน      การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา  ที่ถือเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสนุก เติมความสุขให้กับชีวิตและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดียิ่ง
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายเลขานุการ(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด) โทร./โทรสาร  0 4425 4615  หรือที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา   โทรศัพท์ 0 4421 3030 / 0 4421 3666    โทรสาร 0 4421 3667