ขอเชิญประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมสวยในอุทยาน ร.2”
วันที่ประกาศข่าว :

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมสวยในอุทยาน ร.2” ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 20,000 บาท

           มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับนิตยสารสกุลไทย รายสัปดาห์ จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมสวยในอุทยาน ร.2” ชิงโล่พระราชทานจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด  20,000 บาท

           นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 20 มกราคม 2552 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิทัล  ส่งผลงานได้ที่ นิตยสารสกุลไทย เลขที่ 58 ซอยนภาศัพท์แยก 5 ถ.สุขุมวิท 36 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซองว่าประกวดภาพถ่าย)  โดยภาพที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่าย “มุมสวยในอุทยาน ร.2” ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกสมาภรณ์ โทร. 0 2258 5861-2 ต่อ 303 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8   e-mail : tatsmsk@tat.or.th