ททท. ร่วมกับ สสปน. และวีซ่า จัดแคมเปญการตลาดออนไลน์ “Spice up your business agenda 2015” กระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE
วันที่ประกาศข่าว : 31 มี.ค. 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย-แปซิฟิค แอลแอลซี  จัดแคมเปญการตลาดออนไลน์ Spice up your business agenda 2015 นำเสนอสิทธิพิเศษกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2558 โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง www.SpiceupYourBusinessAgenda.com

โครงการ “Spice up your business agenda 2015 จัดขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE (การจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ) ให้เดินทางมาประชุมหรือมาร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยนำเสนอสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการที่น่าสนใจ อาทิ Airport Service and Transfer, Dining, Special Air Fares, Shopping, Premium Hotels ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการ 5 อันดับแรก จากผู้ที่มาประชุมและร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้ดำเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายไมซ์ ทั้งกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุม ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงกลุ่ม VISA Commercial Card ในประเทศไทย พร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มประเทศเป้าหมายหลัก และขยายสิทธิพิเศษของสินค้าบริการ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอล์ฟ สปา การบำบัดฟื้นฟู เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tourist SIM CARD เป็นต้น ให้ครอบคลุมไปยัง เมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม MICE เช่น กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่
หัวหิน สมุย เพื่อสร้าง
ความประทับใจและมอบประสบการณ์ที่ดี
กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มการใช้จ่ายและขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วย