จังหวัดสตูลพร้อมแล้วสำหรับการเปิดรับฤดูการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรม CSR เก็บขยะใต้ทะเลตามแนวปะการัง และชายหาดในโครงการเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล / รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 13
วันที่ประกาศข่าว : 11 ต.ค. 2556

ปัจจุบันการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในกระแสความนิยมที่ได้รับ การกล่าวถึงมากที่สุด การจัดกิจกรรมเชิงจิตอาสาจึงอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่นี่สตูล ภายใต้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล และหน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดสตูล กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าจังหวัดสตูลพร้อมแล้วนะที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้ ด้วยกิจกรรม CSR เก็บขยะใต้ทะเลตามแนวปะการังและชายหาดตามเกาะต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหินงาม เกาเอาดัง-ราวี และเกาะหลีเป๊ะ ภายใต้ชื่อ “เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล / รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2556 ด้วยการเปิดรับสมัครกลุ่มนักท่องเที่ยวจิตอาสาทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูล

กิจกรรมดีๆ ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นำเสนอ 2 กิจกรรม  คือ งานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  ณ บริเวณจุดชมวิวบ้านปากบารา  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ผู้มาร่วมกิจกรรมจะสนุกสนานกับการแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา  ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย  ก่อนที่จะนำทีมกลุ่มจิตอาสาร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ทะเลตามแนวปะการังของเกาะต่างๆ อาทิ เกาะอาดัง   เกาะไข่  เกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ กับภารกิจการคืนความสดใสให้กับธรรมชาติด้วยการเก็บขยะตามแนวปะการังใต้ทะเล ตามเกาะต่างๆและชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงภารกิจการทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดประชากรสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และทีมอาสา ผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ www.satunpao.go.th/raklae หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.สตูล โทร. 0 – 7471 – 2380 ต่อ 108

 

นายอานุภาพ  ธีรรัฐ  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า...รักษาแหล่งท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลแล้วยังสามารถที่จะขยายการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีใจอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว     ที่สามารถจะนำไปต่อยอดสำหรับการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น อันจะสามารถสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ในรูปแบบ Green Tourism ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่นายเหนือชาย  จิระอภิรักษ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมและแผนงานการอนุรักษ์พื้นที่ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ใหม่ทางด้านธรณีวิทยาและชีววิทยาของจังหวัดสตูลด้วยการจัดตั้งอุทธยานธรณีหรือ Geopark (จีโอพาร์ค ) ตามรอยทะเลดึกดำบรรพ์ ฟอสซิลแลนด์แดนสตูล ทั้งนี้ในส่วนของนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูลเพื่อเปิดรับฤดูการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้