ขอเชิญสวดมนต์ข้ามคืน ในเดือนท้ายปี ณ จังหวัด
วันที่ประกาศข่าว : 26 ธ.ค. 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันส่งท้ายปีเก่าวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และทำความดีต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ของไทย และเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขใจ

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสวดมนต์เสริมสิริมงคลข้ามปี ๒๕๕๖ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีการจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เชิญร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี วันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๕ ทำความดีต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ ฟังบรรยายธรรมะ ฟังโอวาทจากเจ้าอาวาสฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์หลวงพ่อโต รับปฏิทินวัดพนัญเชิงวรวิหาร ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. และร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพระวิหารหลวงพ่อโต

วัดใหญ่ชัยมงคล ร่วมสวดมนต์ ถือศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

วัดสมณโกฎฐาราม ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและขอพรศักดิ์สิทธิ์จากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมกิจกรรมมากมาย ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิหารพระมงคลบพิตร ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.

                สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ - ๗