ททท. เล็งทิศทาง รับมือการเติบโตสูงของตลาดอินเดีย เปิดสำนักงานมุมไบอย่างเป็นทางการ
วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.พ. 2555

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในโอกาสเปิดที่ทำการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานมุมไบอย่างเป็นทางการ  หลังจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งนับเป็นสำนักงานแห่งที่ ๒ ที่ดูแลส่งเสริมตลาดอินเดีย นอกเหนือจากสำนักงานนิวเดลี ที่ตั้งขึ้นก่อนหน้าเมื่อปี ๒๕๔๖

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานมุมไบ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งในปี ๒๕๕๑ จากคณะกรรมการ ททท. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์) ในสมัยนั้น  ซึ่งเป็นการเสนอขอให้มีการจัดตั้งเร่งด่วน ในปี ๒๕๕๑ รวม ๓ แห่ง ได้แก่ ททท.สำนักงานเซี่ยงไฮ้ ททท.สำนักงานคุนหมิง และ ททท.สำนักงานมุมไบ เนื่องจาก ททท. เล็งเห็นโอกาสการขยายตัวเพิ่มสูงของตลาดจีนและอินเดีย จึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยวในเวทีระดับโลกพร้อมทั้งจะเป็นช่องทางในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวในอินเดียโดยเฉพาะในเมืองมุมไบ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ดังนั้นนักท่องเที่ยวจากเมืองมุมไบ จึงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง และในภาพรวมของการผลักดันตลาดอินเดีย ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น ๙๑๖,๗๘๗ คน อัตราการเติบโตสูงถึง ๒๐.๕๗ % เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓

ปัจจุบัน ททท. สำนักงานมุมไบ ตั้งอยู่ที่ No. ๒๑๕ ชั้น ๔ อาคาร Free Press House, Nariman Point   รับผิดชอบพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอินเดียได้แก่ รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต  รัฐมัธยประเทศ รัฐอานธรประเทศ   รัฐทมิฬนาดู  รัฐเกรละ รัฐกัว หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ดาดราและนครหเวลี ดามันและดีอู ลักษทวีป พอนดิเชอร์รี่  รวมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐมัลดีฟส์  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (๙๑ ๒๒) ๒๒๐๔ ๒๗๒๗ – ๘  โทรสาร (๙๑ ๒๒) ๒๒๐๔ ๒๗๒๙ อีเมล์ tatmumbai@tat.or.th  เว็บไซต์ http://www.amazingthailand.co.in   มีนายเศรษฐพันธ์ พุทธานี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน และนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ