ททท. จัดอบรม “Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว”
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ. 2555

เช้าวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2555) ณ ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร  นางสาวเบญจวรรณ  สุเนตรวรกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม  ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับทราบ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำสื่อดิจิตอลมาเป็นเครื่องมือในการทำการตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวและขีดความสามารถให้กับองค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิตอล และยังนำไปประยุกต์ใช้ใน    การปฏิบัติงานด้านการตลาดออนไลน์ และจัดทำเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวน 140 ราย  เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้แทนบริษัทนำเที่ยว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย เว็บมาสเตอร์ ผู้จัดการฝ่าย   อีคอมเมิร์ซ และผู้แทนสมาคมด้านท่องเที่ยว

ปัจจุบัน สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลและความสำคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมทั้งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มนิยมใช้สื่อดิจิตอล (Digital Traveler) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการเดินทาง และการจองห้องพัก รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  ดังนั้น ททท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อดิจิตอลที่ถูกนำมาใช้ในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital Marketing: การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว” ขึ้น  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์  ได้แก่  นางสาวพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท Google ประเทศไทย  นางสาววศิณา  กันทรัพย์  ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ นายอภิศิลป์  ตรุงกานนท์ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ นายศิระ สัจจินานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เซเว่น ทิงค์ จำกัด คุณสุธี     จันทร์แต่งผล Senior Web Promotion Supervisor บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด นายตราวุทธิ์    เหลืองสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟจิเนชั่น จำกัด นายธนิต บดีศร กรรมการผู้จัดการบริษัทบลูเฮาส์ ทราเวล จำกัด นายธีรวัฒน์ กิ่งแก้วโสภณ Director of Marketing, Ramada D'ma Bangkok Hotel และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท.       มาเพื่อร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ อาทิ เปิดประตูสู่โลกออนไลน์ไปกับเทคโนโลยีสุดล้ำจาก ททท. การตลาดผ่าน Social Media  การตลาดผ่าน Search Engine  การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มยอดขาย และการดูแลรักษาลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น  โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ททท. จะมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม

ททท. คาดว่า การจัดงานอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ ช่วยในการวางกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตอลเพื่อสร้างกำไรและขยายตลาด และเข้าใจการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ทั้งนี้ ททท. กำหนดจัดจะอบรม “Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว” อีกครั้ง ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์  จังหวัดอุดรธานี  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์เข้าร่วมการอบรมได้ที่  http://www.digitalmarketing.in.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2938 1183 โทรสาร 0 2903 0080 ต่อ 1183 Email :supakit@incquity.com