ททท. และตัวแทนภาคเอกชนไทย ร่วมเสนอจุดแข็ง สบายไทยแลนด์ พร้อมแสดงบทบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน ในงาน ATF 2011
วันที่ประกาศข่าว : 20 ม.ค. 2554

           นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  พร้อมตัวแทนภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว ในงาน ASEAN Tourism Forum 2011 (ATF 2011)  ณ  Diamond Island Convention & Exhibition  Center กรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 15 - 21 มกราคม 2554  ในปีนี้ราชอาณาจักร

          กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดงานซึ่งหมุนเวียนตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเวียนครบเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นอย่างดี 

           งาน ATF จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1981 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ตลอดจนส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคในปีนี้กำหนด Theme  จัดงานคือ “ASEAN - A WORLD OF WONDERS AND DIVERSITY” ลักษณะของงานประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมของผู้บริหารระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers Meeting) การประชุมวิชาการในกรอบความร่วมมือ ASEAN +3 (China, Japan and Korea)  และกรอบความร่วมมือ ASEAN + Russia  + India   การประชุมระดับผู้นำของหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ASEAN NTOs Meeting)   การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมด้านการท่องเที่ยวอาเซียน  การประชุมสายการบินแห่งชาติอาเซียน  (ASEAN Airlines Meeting)  การประชุมหรือสัมมนาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกแขนง ASEAN Tourism Conference (ATC)   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียนในงาน ASEAN Tourism Exchange  (TRAVEX ) ที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศและธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ร่วมเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลก  พร้อมทั้งมีการจัดแถลงข่าวของหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน  (ASEAN NTOs Media Briefing) เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่อัพเดทให้กับกลุ่มผู้ซื้อ

             สำหรับกิจกรรม TRAVEX ของปีนี้ ททท. ได้จัดคูหาส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้ความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสินค้าใหม่ที่น่าสนใจในรูปแบบออนไลน์ด้วย ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand: Always Amazes You”  และพื้นที่เจรจาธุรกิจของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (Buyers& Sellers)    

           โดยในวันที่ 20 มกราคมนี้ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนชาวต่างชาติถึงเป้าหมายสำเร็จจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของปี 2553 ที่ไทยได้รับรวม 15.84 ล้านคน  เติบโต 11.96 %  ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดอาเซียน 4.41 ล้านคน  นำโดยมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสิงค์โปร์ ตามลำดับ ทั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ กว่า 81% ของนักท่องเที่ยวจากตลาดอาเซียน เป็นกลุ่มที่เดินทางซ้ำ คิดเป็นจำนวน 3.3 ล้านคน   ขณะเดียวกันปัจจัยสำคัญคือการเพิ่มเที่ยวบินและการขยายสายการบินภายในภูมิภาค อาทิ แอร์เอเชีย เส้นทางบินระหว่างสุราบายา – กรุงเทพฯ และจาร์การ์ต้า-ภูเก็ต  แอร์พะกัน เส้นทางบินย่างกุ้ง – เชียงใหม่ และซิลค์แอร์ เส้นทางบิน สิงคโปร์ –เชียงใหม่  ผนวกกับการเปิดสำนักงาน ททท. แห่งใหม่ในกรุงจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มเติมจากสำนักงานสิงค์โปร์ และสำนักงานกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นตลาดหลักเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการตลาดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกำลังเติบโตอย่างมาก  และคาดว่าจะเป็นผลให้มีการเดินทางหมุนเวียนของนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันเพิ่มสูงขึ้นจากการส่งเสริมการตลาดดังกล่าว 

             นายสุรพล ยังกล่าวถึงแผนการดำเนินการทางการตลาดของ ททท. ในปี 2554  ที่จะเน้นการท่องเที่ยวในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความพอเพียง และความยั่งยืน ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand: Always Amazes You”  ที่ใช้ในการสื่อสารหลักแล้ว สำหรับในตลาดอาเซียน ททท.จะตอกย้ำคุณค่าเสน่ห์ความเป็นไทย และสะท้อนผ่านอารมณ์ความรู้สึก 3 สบาย ได้แก่  Sabai Pocket: นำเสนอเรื่องจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าเงิน     Sabai Heart สื่อถึงความหลากหลายของธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรมที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสบายใจ และ Sabai Access  เป็นความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง นอกเหนือจากการคมนาคมแล้ว ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมถึงโมบาย แอพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงประเทศไทยผ่านโทรศัพท์มือถือ

             นอกจากนี้ในเย็นวันเดียวกัน ททท. สำนักงานพัทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พัทยา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน Amazing Pattaya Chonburi Night ให้กับคณะผู้เข้าร่วมงาน  ณ Sofitel Phnom Penh Phokeethra เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่าน Buyers และสื่อมวลชนจากนานาประเทศ  ททท. คาดว่า การที่ประเทศไทยเข้าร่วมในงาน ATF 2011  ในครั้งนี้ จะเสริมการทำตลาดเชิงรุก ควบคู่กับการเรียกความเชื่อมั่นทั้งด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนกลับคืนจากเวทีความร่วมมือในระดับผู้นำด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศนับเป็นการสานต่อความร่วมมือในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันกับประเทศสมาชิก