FACT SHEET เจียไต๋แฟร์ 2011 “มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์” (ครั้งที่ 7)
วันที่ประกาศข่าว : 24 ธ.ค. 2553

 ผู้จัดงาน: บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 • เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านเกษตรแก่สังคม และส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกร
 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหม่
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเจียไต๋และเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • เพื่อรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยเชิญชวนให้ประชาชนได้ปลูกดอกไม้ และผักผลไม้รับประทานเองในสวนครัวหลังบ้าน
 • เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวงการเกษตร และนักเรียนนักศึกษา ได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และความรู้เชิงเกษตร แบบใกล้ชิดธรรมชาติ

 กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มครอบครัว
 2. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
 3. กลุ่มเกษตรกร ทั่วประเทศ
 4. กลุ่มประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ที่รักธรรมชาติ

 ประมาณการจำนวนผู้เข้าชมฟาร์มตลอดงานไม่ต่ำกว่า 200,000 คน

 กำหนดการจัดงาน

 • วันที่จัดงาน:  15-23 มกราคม 2011
 • เวลาเข้าชม:   8.00 – 17.00 น.
 • สถานที่จัดงาน:  ชนม์เจริญฟาร์ม ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 • การเข้าชมฟรี 
 • กำหนดการจัดงานทุก 2 ปี
 • เข้าชมเป็นหมู่คณะและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2639-4000, 0-2813-5050
 •  แผนที่ ดาวน์โหลดได้ใน www.chiataigroup.com

 ผู้ร่วมงาน:

 • CP
  • บริการด้านอาหาร, นิทรรศการ
 • CPF
  • บริการด้านอาหาร
 • TRUE
  • สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์งาน
  • ร่วมจัดการประกวดภาพถ่าย
 • ไปรษณีย์ไทย
  • บริการแสตมป์ที่ระลึกส่วนบุคคล
 • เครือข่ายเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี
  • อาหารอร่อยของท้องถิ่น
  • สินค้าที่ระลึก
  • ชมรมโรงแรมและการท่องเที่ยวกาญจนบุรี

 ความเป็นมาของการจัดงานเจียไต๋แฟร

ประมาณเดือนกันยายน คศ.1999 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯได้เข้าเฝ้า เพื่อถวายเมล็ดพันธุ์แตงโมบางเบิด และถวายรายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงสนพระทัยที่จะเสด็จเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯในวันที่ 9 เดือนกันยายน คศ.1999 (วันที่ 9 เดือน 9 ปี 99) แต่เมื่อใกล้วันเสด็จพระราชดำเนิน พระองค์ท่านทรงพระประชวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมกิจการของชนม์เจริญฟาร์ม ในวันที่ 8 ธันวาคม ปีเดียวกัน และปีนี้เองที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าชมเป็นครั้งแรก ถือเป็นงานเจียไต๋แฟร์ครั้งที่ 1 ต่อจากนั้น ทางบริษัทฯ ก็ได้จัดงานปีเว้นปี หรือ 2 ปี 1 ครั้ง เรื่อยมา  เพราะผู้เข้าชมงานมีความประทับใจและเรียกร้องให้บริษัทฯ จัด  ซึ่งก็เป็นที่น่าภูมิใจที่มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของปีก่อนหน้าในทุกครั้งที่จัด จาก 5,000 คน 10,000 คน 20,000 คน 40,000 คน 80,000 คน และเกือบ 200,000 คน ตามลำดับ

 กิจกรรมและ High Light ในงานเจียไต๋แฟร์ 2011

 • พบรูปแบบใหม่ของการจัดสวนโดยใช้พืชผักสวนครัว 5 สี
 • ชมแปลงเพาะปลูกผักและดอกไม้นานาชนิด หลากหลายสายพันธุ์ที่บานสะพรั่งสวยงาม
 • ตระการตากับสวนผักและดอกไม้แนวตั้งในรูปทรงเรขาคณิต และสวนผักRecycle
 • ตื่นตากับผักผลไม้มหัศจรรย์ที่หาชมยาก อาทิ แตงโมสี่เหลี่ยมและหัวใจ มะเขือเทศรูปหัวใจ มะเขือเทศและมะเขือหลากหลายพันธุ์ในต้นเดียวกัน ฟักทองและแฟงยักษ์ พริกคุณตา ฯลฯ
 • การปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้ในโรงเรือน อาทิ แตงโมไร้เมล็ด เมล่อน มะเขือเทศ ฟักทอง ฯลฯ
 • อุโมงค์ทางเดินยาวที่มีพืชผักนานาพันธุ์ให้ร่มเงาแก่ผู้เข้าชมงาน
 • ชมโรงเรือนและอุปกรณ์การเพาะปลูกอันทันสมัย
 • ชมนิทรรศการวงจรการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ
 • สนุกกับกิจกรรมมันส์ๆระหว่างวันในแปลงผัก เลือกซื้อผักที่ท่านตัดเองสดๆจากมือ
 • กิจกรรมประกวดภาพถ่ายสำหรับประชาชนทั่วไป
 • ถ่ายรูปแสตมป์ที่ระลึกส่วนบุคคลจากไปรษณีย์ไทย
 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพผักผลไม้สดสายพันธุ์ใหม่ๆก่อนใครในตลาด และเมล่อน หวาน หอม อร่อย อาหารสุขภาพจากเมล็ดพันธุ์เจียไต๋ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • สดชื่นกับน้ำเมล่อนปั่นสดชนิดคุณภาพคับแก้วด้วยเนื้อเมล่อนหวานๆ
 • พบกับการเปิดตัวมะเขือเทศรูปหัวใจ (Tomatoberry) สดๆจากญี่ปุ่น และร่วมกิจกรรมภายในงานรับของที่ระลึกกลับบ้าน
 • อาหารคุณภาพหลากหลายจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และจังหวัดกาญจนบุรี
 • ฯลฯ