มหกรรม 3 ทศวรรษ งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว 2553
วันที่ประกาศข่าว : 5 ธ.ค. 2553

 

           จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจำปี 2553ในวันที่ 26 พฤศจิกายน- 7 ธันวาคม 2553 ซึ่งการแสดงแสงและเสียงจำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน- 5 ธันวาคม 2553 ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยพร้อมใจจัดงานเฉลิมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี และปรับเปลี่ยนการเสนอที่ไม่รุ่นแรง ความขัดแย้งของสงครามมุ่งนำเสนอให้เห็นคุณค่าสันติภาพของมวลมนุษยชาติรูปแบบใหม่ที่ซ้ำซ้อนกับ 29 ปี ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการจัดงานมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ให้ยิ่งใหญ่ประทับใจไว้ไม่น้อยกว่าเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อเสียงของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ

            ในการนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมการเฉลิมฉลองงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่แควจึงพิจารณาให้ส่วนลดค่าบัตรเข้าชมการแสดงแสงและเสียงให้นักท่องเที่ยว นักเรียนและนักศึกษาเป็นพิเศษ คือ  

            1.ให้ส่วนลดผู้จองบัตรล่วงหน้าที่เป็นหมู่คณะ (20 คน ขึ้นไป) ของราคา 500, 300 และ 200 บาท เฉพาะวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี  (วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน และ 1 – 2 ธันวาคม 2553) ดังนี้
                  1.1 ประเภททั่วไป: ให้ส่วนลด 20 % ของราคาบัตร แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
                  1.2 ประเภทพิเศษ : ให้ส่วนลด 50 % ของราคาบัตร แก่นักเรียนและนักศึกษา

              2. เปิดบริการรับจองบัตรชมการแสดงฯ ล่วงหน้า ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. ดังนี้
                   2.1 ณ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ทางโทรศัพท์/โทรสาร 034-512-399, 034-511-1778 และ 034-515-208 (สป.มท.61128-9 และ 61120-1)
                   2.2 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านหลังสุสานพันธมิตร)โทรศัพท์ 034-514-906, 034-512-280 โทรสาร 034-514-771 และ 081-586-8228

             สามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.kanchanaburi.go.th