ททท. ชวนสัมผัสประเพณีโบราณเมืองสาเกตนคร “ สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ”
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย. 2553

                 เมื่อฤดูน้ำหลากเวียนมาถึง  ในคืนวันเพ็ญเดือน 12  ความศรัทธาในพระแม่คงคาของชาวนครสิบเอ็ดประตูเมืองงาม  “สาเกตนคร”  หรือเมือง  “ร้อยเอ็ด”  ก็ปรากฏให้เห็นผ่านวิถีการขอขมาและระลึกถึงบุญคุณของมารดาแห่งสายน้ำ  ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านงานบุญประเพณีโบราณที่ชาวเมืองได้ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

                  ประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง  เส็งประทีป”  เป็นอีกหนึ่งงานประเพณียิ่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด อันมีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  สมมาน้ำ” หมายถึง  การขอขมาแม่น้ำ  “คืนเพ็ง” หมายถึง  วันเพ็ญ  “เส็ง” หมายถึง  การประกวดแข่งขัน  และ “ประทีป” หมายถึง  กระทง  เมื่อแปลจากภาษาถิ่นแล้ว  ความหมายโดยรวมจึงหมายถึง  ประเพณีขอขมาน้ำในคืนวันเพ็ญและการแข่งขันประกวดกระทง  โดยประเพณีนี้ยังถือเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่ง  โดยอาศัยสายน้ำเป็นสื่อนำพากระทงดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะบูชาพระพุทธเจ้าอีกด้วย

                  นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ( ททท.) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า  งานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง  เส็งประทีป”  ประจำปีนี้  มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  20 - 21 พฤศจิกายน  2553  ณ  บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด  กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย  การประกวดกระทงประทีปใหญ่  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ขบวนแห่กระทงประทีป  12  หัวเมืองตามตำนานเมืองร้อยเอ็ด  การประกวดรำวง  และการประกวดธิดาสาเกตนคร 

                 ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น  ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  นอกจากนักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมจะได้อิ่มเอมกับความหลากหลายของกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว  ยังสามารถสัมผัสกับเอกลักษณ์และบรรยากาศของเมืองสาเกตนคร  ผ่านการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจอีกหลายแห่ง  เช่น  บึงพลาญชัย  บึงขนาดใหญ่กลางเมือง  มีทัศนียภาพสวยงาม  เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองซึ่งขุดพบเมื่อครั้งที่มีการขุดลอกบึงพลาญชัยในอดีต  หรือไปชมบ่อน้ำพิพัฒน์สัตยาใต้สระน้ำเก่าแก่ภายในหอพระไตรมิ่งเมือง  วัดบึงพระลานชัย ( พระอารามหลวง )  และอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ควรพลาดการเที่ยวชมคือ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด  ซึ่งเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองที่จัดแสดงศิลปหัตถกรรมอีสาน  โดยเฉพาะผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง  ปัจจุบันนับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในความดูแลของกรมศิลปากร  นอกจากนี้  นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้บริการรถพ่วงนำเที่ยวนั่งชมเมืองร้อยเอ็ด  หรือเดินทางไปสักการะและชมความวิจิตรงดงามของ  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ที่อำเภอหนองพอก  ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระธาตุ  ตามเส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน  4  เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต”  ที่จะให้อานิสงส์เสริมมงคลให้ชีวิตท่วมท้นชัยชนะอีกด้วย

                ในช่วงเทศกาลแห่งการขอขมาและระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาที่ใกล้จะมาถึงนี้  งานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง  เส็งประทีป”  ณ  เมืองสาเกตนคร  จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่รอต้อนรับผู้มาเยือนด้วยวิถีอีสานที่อบอุ่นและงดงาม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร 0 4351 1222  ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร  0 4324 4498 - 9