ททท. จัดสัมมนา “การตลาดสมัยใหม่: กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 หวังเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถด้าน Modern Marketing แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
วันที่ประกาศข่าว : 3 พ.ย. 2553

             เช้าวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2553) ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 2 โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่  นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา การตลาดสมัยใหม่: กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -4 พฤศจิกายน 2553 โดยมีนางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวรายงาน พร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

             ททท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เล็งเห็นว่าแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) จะเป็นกลไกสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ จึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้การตลาดสมัยใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหารการตลาดตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปของธุรกิจท่องเที่ยวหรือเจ้าของธุรกิจ  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น   3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ในพื้นที่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และภูเก็ต ตามลำดับ

             รูปแบบการสัมมนาจะเป็นการบรรยายประกอบการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ คือ

             - พลังสร้างสรรค์กับสงครามการตลาด (The Power of Creative) โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท King’s Collection จำกัด
             - กลเม็ดมัดใจลูกค้า (Customer Relationship  Management : CRM) โดย อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช  Consultant Columnist  จากนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge Magazine)
             - สื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค  (Integrated Marketing Communication : IMC) โดย คุณณฤดี คริสต์ธานินทร์
             - กลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้ติดตลาด (Brand Building Strategy)  โดย ดร. ฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ์ Executive Consultant ที่ปรึกษา Thai Retail Association สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
             - สรุปการบรรยายโดย อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

               สำหรับผลการจัดงานสัมมนาในครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2553  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 120 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (100 คน) และร้อยละ 86 เป็นระดับบริหาร  จากการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาร้อยละ 70 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดสัมมนาในระดับดีมาก และร้อยละ 26 อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความพึงพอใจวิทยากร และเนื้อหาการบรรยาย ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและการนำไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับดีมาก

               การสัมมนาในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3) จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องพิทักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับได้ที่ www.tourismthailand.org และ member@brandage.com  และจัดส่งแบบตอบรับไปยังเจ้าหน้าที่โครงการ สอบถาม โทร. 0 21293857-8 ต่อ 212-213 โทรสาร 0 2219 1747