ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “งานแห่กระธูป”
วันที่ประกาศข่าว : 5 ต.ค. 2553

                       จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  จัดงานบุญยิ่งใหญ่   งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา แห่กระธูป  ในระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม  2553  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

                      นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า งานบุญเทศกาลออกพรรษา ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่       เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง    และถือว่า งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา แห่กระธูป  ที่จังหวัดชัยภูมิจัดขึ้น   ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2553   ณ สนามหน้าที่ว่าอำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ นั้น  เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่     ความสวยงามของ “กระธูป” ที่มีขนาดใหญ่ โดยชาวบ้านต่างร่วมใจกันสร้างอันเป็นบุญกุศล    และเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน

                     กิจกรรมการจัดงานที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงและการประกวด กระธูป การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง การละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านจากนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง   โทรศัพท์ 0 4487 2123 หรือที่    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา    โทรศัพท์  0 4421 3030 / 0 4421 3666   โทรสาร 0 4421 3667