ททท.พิษณุโลก เชิญเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2553
วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ย. 2553

                            นายนวล  สารสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพิษณุโลก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  แจ้งว่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ททท. เตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่  6-10 ตุลาคม   2553  ณ วัดไตรภูมิ  วัดโบสถ์ชนะมาร  และศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและภาคเหนือตอนล่าง

                           ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ  ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเพชรบูรณ์ มีประวัติความเป็นมาเนิ่นนานกว่า  400  ปี   โดยมีพื้นฐานความเชื่อว่า ชาวบ้านได้ไปพบพระพุทธรูป “พระพุทธมหาธรรมราชา” ลอยขึ้นจากผิวน้ำ ลำน้ำป่าสัก ซึ่งเป็นบริเวณใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน    จากพลังศรัทธาต่อปาฏิหาริย์ของพระพุทธรูปชาวพุทธในพื้นที่ ได้แสดงออกถึงความเคารพศรัทธาด้วยการอุ้มพระดำน้ำมาตลอด จนถือเป็นประเพณีที่ผู้คน  ในจังหวัด  ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง  คือ  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นประธานในการอุ้มพระดำน้ำทุกปี และถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผู้คนทั้งต่างถิ่นและในพื้นที่จะต้องขอเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย เชื่อว่าจะได้ทั้งบุญกุศลและเสริมบารมีของตน

                            การจัดงานในปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2553 ในเขตพื้นที่ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร และศาลากลางจังหวัด(เทศกาลอาหารอร่อย) ซึ่งจะมีกิจกรรมเสริมอีกมาก เช่น งานพิธีบวงสรวงเทพยดา ขบวนแห่ทางบก การประกวดโต๊ะหมูบูชา การแข่งขันเรือพายทวนน้ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงแสง-เสียง เป็นต้น ส่วนพิธีที่สำคัญที่สุด คือ พิธีอุ้มพระดำน้ำ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2553

                              ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว  ผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมพิธีสำคัญดังกล่าว และสามารถชม/ท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องท่องเที่ยวภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถือเป็น     ช่วงที่มีความงดงามทางธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง  เช่น  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า    ภูทับเบิก  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  และเขาค้อ  เป็นต้น   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์     โทรศัพท์. 056-712866 ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์  056-721733,  056-748980  และที่ ททท. สำนักงานพิษณุโลก  โทรศัพท์ 0-5525-2742-3 , 055-259907  (ทุกวันในเวลาราชการ  08.30 – 16.30 น.)