ข่าวประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่
วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ย. 2553

                      ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ หอการค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันวิ่งเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน 2010 (Chiangmai International  Half  Marathon 2010) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่  26 กันยายน 2553  ณ บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ “พืชสวนโลก” จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Greens Season  ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งเป็นการรวมพลังของคนเชียงใหม่ในการรณรงค์ Chiangmai Greens City  ลดการใช้พลังงานต้านภัยโลกร้อน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ,วิ่งมินิมาราธอน และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) รณรงค์ Chiangmai Greens City 

                     ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา   (Sport Tourism)  สร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  รวมทั้งเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการรณรงค์สร้างกระแส    Chiangmai Greens city  เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน   จึงขอเชิญชวนทุกท่าน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน 2010   (Chiangmai International  Half Marathon 2010) ในครั้งนี้กันอย่างกว้างขวาง    สนใจร่วมกิจกรรมสมัครด้วยตนเองได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2553 หรือสมัครหน้างาน” ในวันที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 10.00-20.00 น. และในวันที่ 26 ก.ย.2553 เวลา 04.00-05.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ “พืชสวนโลก” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cm-mots.com    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่  โทร.  053-248604    053-248607 หรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ททท.TAT call Center โทร1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  ได้ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น.  และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  โทร.053-112325-6  ในวัน และเวลาราชการ