งานแถลงข่าว “เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค@สุพรรณบุรี”
วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ย. 2553

                       นายวิศรุต  อินแหยม   กล่าวว่า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดจัดโครงการ “ เทศกาลเที่ยวไทย ๕  ภาค ”  ขึ้น  ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการพิเศษของ ททท.  เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการขายทางการตลาด สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค  ซึ่ง ททท. ได้กำหนดจัดงานเทศกาล  “เที่ยวไทย  ๕ ภาค” เป็นพื้นที่สุดท้าย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี  จะใช้ชื่อว่า “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สุพรรณบุรี”  โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 26  กันยายน 2553 ณ  สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการรวบรวมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของทั้ง 76  จังหวัด  ซึ่งเป็นการจำลองบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ /  แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนภาพลักษณ์ Highlight ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของทั้ง 5  ภูมิภาค ของประเทศไทย  ดังนี้   

                        กิจกรรมที่ 1      “ พิธีเปิดงาน ”  ด้วย ระบบไพโรเทคนิคและพลุดอกไม้ไฟพิเศษ จาก ประเทศจีน เฉลิมฉลอง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

                       กิจกรรมที่ 2         กิจกรรมจำลองวิถีชีวิตการท่องเที่ยวไทยทั้ง 5 ภูมิภาค  ตามแนวทางนโยบาย     กอดเมืองไทย...ให้หายเหนื่อย  

                                                               v ภาคเหนือ    “ วัฒนธรรมล้ำค่า  งามผืนป่าธรรมชาติ

                                                                v ภาคกลาง   “ เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง

                                                                v ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม

                                                                v ภาคใต้   “ ป่าสวย  ทะเลใส  หลากหลายวัฒนธรรม

                                                                v ภาคตะวันออก  สีสัน...ตะวันออก

                     กิจกรรมที่  3     กิจกรรม ยกเมืองไทยมาไว้ที่สุพรรณ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ( OTOP ) ของกิน  ของฝาก  ของที่ระลึก และสินค้าเอกลักษณ์จาก 76 
 จังหวัดทั่วประเทศยกมาไว้ที่สุพรรณ

                    กิจกรรมที่ 4       “ กอดสุพรรณ...ให้หายเหนื่อย เนรมิตเมืองสุพรรณมาไว้ในงาน...มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวสุพรรณทั้งเมือง   และกิจกรรม  “ ยกสุพรรณ...ไปอวดเมืองไทย รวบรวมของกิน ของฝาก และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มากที่สุดของสุพรรณบุรีมาไว้ที่นี่ที่เดียว

                    กิจกรรมที่  5     การแสดงวัฒนธรรม ๕ ภาค ณ เวทีกลางการแสดงดี...กิจกรรมเด่น จากทั่วทุกภาคของเมืองไทยพร้อมใจกันมาให้ชม ที่สุพรรณ

                    กิจกรรมที่ 6      การแสดงเมืองสุพรรณ  ณ เวทีเมืองสุพรรณ                                    

                    กิจกรรมที่ 7      การแสดง  ขบวนมหัศจรรย์เมืองไทย พร้อมการแสดง แสง เสียง ประกอบพลุ  ดอกไม้ไฟ  และไพโรเทคนิค  ชุด  มหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี