กฟผ. ร่วมกับ จ.ตาก ททท. และ กกท. จัดการแข่งขันจักรยาน “เขื่อนภูมิพล” เสือภูเขานานาชาติ ปี 2553
วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 2553

   
   

           กฟผ. ร่วมกับ จ.ตาก  ททท. และ กกท.  แถลงข่าวจัดการแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 9  ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่  28 ถึง 29  สิงหาคม 2553  เส้นทางเขื่อนภูมิพล- จ.ตาก  หนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาของ กฟผ.  ที่มุ่งพัฒนาการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาสู่ระดับนานาชาติ  ควบคู่กับการท่องเที่ยวเขื่อนภูมิพลและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ จ.ตาก

            วันนี้ (20 ส.ค.)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  จังหวัดตาก  และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แถลงข่าวการจัดแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่  9  ประจำปี 2553  โดยมีนายกิตติ  ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. นายเบญจพล เปรมปรีดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก และ นายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล  กฟผ. ร่วมแถลงข่าว ณ ห้อง 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ   สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 

            
นายกิตติ  ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. กล่าวว่า การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 9  ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่  28 ถึง 29  สิงหาคม 2553 จะใช้เส้นทางการแข่งขันจากเขื่อนภูมิพลไปถึงจังหวัดตาก ซึ่งมีทัศนียภาพเป็นธรรมชาติที่งดงาม จึงเป็นกิจกรรมด้านการกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 เป็นต้นมา  จังหวัดตาก   กฟผ.  ททท.  และ กกท.  ได้ร่วมกันจัดเป็นกิจกรรม “สิงหาพาแม่เที่ยว”  โดยให้การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาเป็นกิจกรรมหลักเพื่อดึงดูดให้นักกีฬาจักรยานเสือภูเขาชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาร่วมแข่งขันพร้อมกับพาครอบครัวมาเที่ยว  และบรรจุกิจกรรมการแข่งขันเข้าสู่ปฏิทินของ ททท.    ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

              นายเบญจพล เปรมปรีดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก  กล่าวว่า จังหวัดตากมีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย  โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติตากสินและอุทยานแห่งชาติลานสางตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก น้ำตกทีลอซูและน้ำตกเลตองคุ อำเภออุ้มผาง  น้ำตกป่าหวาย อำเภอพบพระ  เขื่อนภูมิพล  อำเภอสามเงา วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก และแหล่งเพาะปลูกดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ที่อำเภอพบพระ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี                แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมที่มีความสมบูรณ์อีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งในการแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ประจำปี 2553  จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดตากไปพร้อมๆ กัน     

 

 

                หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก กล่าวต่อไปว่า จังหวัดตากเน้นการพัฒนาด้านท่องเที่ยวแบบองค์รวมการผสมผสานความเข้าใจระหว่างภาครัฐ  เอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการคิดและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ปัจจุบันจังหวัดตากมีสินค้า OTOP  หลายอย่าง  เช่น  น้ำสลัดเขื่อนภูมิพล  กล้วยตาก  ถั่วทอดสุมนไพร  เมี่ยงมะพร้าว  ส้มลิ้ม   ฯลฯ  ซึ่งจะได้นำสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายในงานนี้ด้วย

                ด้านนายบุญอินทร์  ชื่นชวลิต  ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล  กฟผ.  กล่าวว่า   ในปี 2553 นี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท  คือ ประเภทเสือภูเขาทางไกล  ระยะทาง 62 กิโลเมตร  ลักษณะเส้นทางเป็นทางเรียบ  จากจังหวัดตากถึงเขื่อนภูมิพล   ส่วนประเภทเสือภูเขานานาชาติ Cross Country เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาแบบวิบาก ใช้เส้นทางโดยรอบเขื่อนภูมิพล  ประกอบด้วย  เสือภูเขานานาชาติ  ระยะทาง  36  กิโลเมตร  เสือภูเขาสมัครเล่น  ระยะทาง  20  กิโลเมตร และเสือภูเขาครอบครัว  ระยะทาง  15  กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีประเภทท่องเที่ยว  แบ่งเป็น เสือคู่รัก  และเสือหมู่  ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบแรลลี่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร และประเภทเสือลำบาก  เส้นทางลาดยาง  ขี่ขึ้นสันเขื่อน  ระยะทาง 7 กิโลเมตร  ในส่วนของรางวัลในการแข่งขัน  สำหรับประเภทเสือภูเขาทางไกลนั้น  ผู้ชนะเลิศในรุ่นทั่วไปชาย  จะได้รับเงินรางวัล  จำนวน  30,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัลประดับตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเภทเสือภูเขานานาชาติ  ผู้ชนะเลิศในประเภทแข่งขัน  รุ่นทั่วไปชาย  จะได้รับเงินรางวัล  จำนวน 30,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัลประดับตราสัญลักษณ์ 60 ปี ครองราชย์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประเภทเสือภูเขาสมัครเล่น  และเสือภูเขาครอบครัวทุกรุ่น  จะได้รับเงินรางวัล  และถ้วยรางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัย  อันดับที่  1 5   ส่วนประเภทท่องเที่ยวทุกรุ่น  จะได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมรางวัลห้องพัก สำหรับผู้เข้าเส้นชัย อันดับที่ 1 5 

             นายบุญอินทร์ กล่าวถึงความพร้อมในด้านสนามแข่งขัน ว่าเรามีบ้านพักรับรองที่ให้นักกีฬาได้จำนวนมาก  สำหรับผู้ที่จะพักแบบกางเต็นท์  เรามีสถานที่กางเต็นท์  และมีห้องน้ำไว้ให้บริการพร้อม  นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายที่พักใกล้เขื่อนภูมิพล  รองรับได้อีกด้วย  อีกทั้งภายในบริเวณงานได้เตรียมรถพยาบาล มีบริการซ่อม และจำหน่ายอุปกรณ์จักรยานเสือภูเขาจากร้านผู้ผลิต และวางจำหน่ายในราคาพิเศษ  จัดจำหน่ายสินค้า   จากตำบลต่าง ๆ  พร้อมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายในงาน ตลอดจนกิจกรรมประกวดวาดภาพรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนของเยาวชน การประกวดจักรยานโบราณประเภทต่าง ๆ และดนตรีโฟล์คซอง สร้างความเพลิดเพลินให้นักกีฬา และผู้ร่วมงานด้วย

              ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. โทร. 0 2436 4825   กฟผ. เขื่อนภูมิพล โทร. 0 5554 9509-10  ททท.สำนักงานตาก  0 5551 4341-3   TAT Call Center 1672   หรือ เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org หรือ  www.bhumiboldam.egat.com