ททท.สำนักงานสุพรรณบุรีกำหนดจัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ ปี 2553 “12 สิงหาพาแม่เที่ยว” ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ประกาศข่าว : 6 ส.ค. 2553

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี  ขอเชิญผู้สนใจพาคุณแม่ มาเที่ยวชมสวนสวรรค์พันธ์ไม้งามที่มีทุ่งดอกกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์บนเนื้อที่มากกว่า 20 ไร่ ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นร่วมกันพาคุณแม่เดินทาง ไหว้พระ 5 ขุนเขาแห่งเมืองเก่าศรีทวารวดีศรีอู่ทองซึ่งจะมีการบรรยายให้ความรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์พร้อมสอดแทรก กิจกรรมเสริมสายใยรักและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

                นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงานสุพรรณบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กันในครอบครัวซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดเส้นทางไหว้พระออมบุญห้าขุนเขาอันประกอบไปด้วย วัดเขาถ้ำเสือ วัดเขาทำเทียม วัดเขาพระ วัดเขากำแพง และวัดเขาดีสลักซึ่งเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภออู่ทองที่นำเสนอให้ลูกๆพร้อมคุณแม่อันเป็นพระอรหันต์สำหรับบุตรทุกคนได้ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระ และพระอุตตระเถระพระอรหันต์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น เส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีแห่งเดียวสืบเนื่องจากอู่ทอง เป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสมัยสุวรรณภูมิและ เจริญรุ่งเรืองภายใต้วัฒนธรรมสมัยทวารวดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญมากนอกจากจะเป็น การส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทางศาสนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการส่งเสริม ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันให้เกิดประโยชน์และสร้างช่วงเวลาประทับใจในครอบครัวอีกด้วย นอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สวนสวรรค์สุพรรณบุรี) ได้จัดงานทุ่งดอกกระเจียวบาน ต้อนรับวันแม่แห่งชาติตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2553 หลากสีหลายสายพันธุ์บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ในรูปแบบสวนภูเขาป่า และตระการตากับทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ามชูช่อไสวตามลม

                 ผู้สนใจเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ข้อมูลได้ที่ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-536030, 035-535789 โทรสาร 035-535789 หรือเข้าชม website ของสำนักงาน ที่ www.suphan.net ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

---------------------------------------------