รัฐบาล ชูแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดงานเอ็กซ์โปเปิดประตูสินค้าหัตถกรรมสู่เวทีโลก
วันที่ประกาศข่าว : 8 ก.ค. 2553

                        รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง จะเป็นเจ้าภาพ จัดงาน  Thailand  Northern Handicraft and Financial Expo 2010 เปิดประตูสินค้าหัตถกรรม สู่เวทีโลก ภายใต้แนวคิด “Creative Craft for Creative Economy – เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมไทยเชื่อมโลก”  ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาครัฐหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อให้การจัดงานส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น  ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ เป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทางด้านสินค้าหัตถกรรมของ 17 จังหวัดภาคเหนือ จะได้รับโอกาสแสดงศักยภาพนำเสนอสินค้าของตนสู่เวทีการค้าระดับสากล    

                         นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด กล่าวเพิ่มเติมต่อเรื่องดังกล่าวว่า เป็นโอกาสเสริมภาพลักษณ์ของไทยอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานและเป็นกรอบแนวคิดเดียวกันที่สอดคล้องกับแผนการตลาดการท่องเที่ยวของ ททท.  ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ  โดยเฉพาะเรื่องของสินค้าท่องเที่ยวไทยยังเป็นจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นการสานต่อนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาล ด้วยการ “ต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง” โดยรูปแบบการจัดงานได้นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกในระดับพรีเมี่ยม   ผลิตภัณฑ์ที่เน้นเอกลักษณ์ของล้านนา เป็นการสนับสนุนสล่า (ช่าง/ศิลปิน) พื้นบ้าน  สินค้าโอทอป และสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย

                          ทั้งนี้ผู้จัดคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เนื่องจากการจัดงานเป็นลักษณะของ Trade Fair  กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งจึงเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าหลัก ทั้งตัวแทนจำหน่าย  ผู้นำเข้า  กลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ  สอบถามรายละเอียดได้ทาง คอลเซ็นเตอร์ ของกระทรวงการคลัง  โทร. 1689

------------------------------------------