ททท. นำภาคเอกชนจัด Road Show to China 2010 ย้ำความมั่นใจผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจีน
วันที่ประกาศข่าว : 22 มิ.ย. 2553

                       

                        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กองตลาดเอเชียตะวันออก  ร่วมกับ ททท.สำนักงานปักกิ่ง นำโดยนายสุรพล  เศวตเศรนี   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จัดงาน Amazing Thailand Road Show to China ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นตลาดและฟื้นฟูความมั่นใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจีน การจัด Road Show ครั้งนี้มีรูปแบบการจัดงานโดยเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ในแต่ละตลาด และการเจรจาซื้อขายธุรกิจกันโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการ  โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมกว่า 40 ราย

                        ต่อจากนั้น ททท. จะได้นำคณะผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Beijing International Travel Exhibition (BITE) ในวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553 ณ Beijing Exhibition Center ซึ่งเป็นงาน Consumer Fair โดยได้ดำเนินการเช่าพื้นที่จำนวน 8 คูหาให้เอกชนกว่า 30 – 40 ราย มาร่วมเผยแพร่และส่งเสริมตลาด ทั้งนี้การเข้าร่วมงานจะเน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม Shopping เป็นหลัก

                         ในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 7 แสนคน แม้เป็นตัวเลขที่ปรับลงเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของไทยตลอดปีที่ผ่านมา  แต่จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ในอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 80

                          ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นหนึ่งในตลาดหลักของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน    ในไตรมาสแรกของปี 2553 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า 300,000 คน เป็นอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.57   ทั้งนี้ ททท. คาดว่า การเข้าร่วมงานทั้ง 2 งานนี้จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในตลาดจีนให้กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง

----------------------------------------