ททท. ขอเชิญเที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 2 ณ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ประกาศข่าว : 16 มิ.ย. 2553

                               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานภูเก็ต ขอเชิญนักท่องเที่ยวชมงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่  2   ระหว่างวันที่  25 - 27 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณศาลเจ้า กะทู้ และบริเวณตลาดเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างกระแสการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเสริมรายได้ และธุรกิจของท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต

                               ภายในงานนี้ท่านจะได้ชมขบวนแห่ย้อนอดีตชุมชนกะทู้ การแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย จากศิลปินชั้นนำ เศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านตัวอย่าง 4 บ้าน 4 ศิลปิน และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย โดยงานดังกล่าวมีรูปแบบการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับจังหวัด ซึ่งการจัดงานในลักษณะอย่างนี้เป็นการเสริมสร้างต้นทุนเดิมที่มีอยู่ก่อน ยกย่องประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนภูเก็ตในเชิงสร้างสรรค์

                                 นางบังอรรัตน์  ชินะประยูร  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่าการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองกะทู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ บนถนนในงาน รวมถึงสถานที่บางจุดจะมีประวัติความเป็นมาดั้งเดิมของพื้นที่ เช่นสภาพเหมืองโบราณของตำบลกะทู้  บ้านชุมชนเก่าแก่ และศาลเจ้ากะทู้เก่าแก่ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ตให้เพิ่มขึ้น และการจัดกิจกรรมในช่วงดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต   โทรศัพท์ 0 76 212213  โทรสาร 0 76 213582 E-mail Address : tatphket@tat.or.th http: // www.tourismthailand.org/phuket