ขอเชิญร่วมงาน All About Arts ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย. 2553

ชุมชนเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดงาน All About Arts(สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553  ณ ลานวัฒนธรรม ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน  เพื่อเป็นการฟื้นฟู และพัฒนา ตลาดที่เก่าแก่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเจ็ดเสมียน

โดยภายในงานจะมีการแสดงดนตรีไทยเดิม การแสดงของศิลปินพื้นบ้านอาวุโส อายุ 80 ปี ขึ้นไป ร้องรำทำเพลง และขับกล่อมเพลงไทยเดิม เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงพวงมาลัย

เพลงกล่อมเด็ก เพลงขวัญข้าว รำโทน การละเล่นการเข้าผี ผีกะลา ผีกระบอก ผีสุ่ม ผีกระด้ง การแสดงของศิลปินร่วมสมัยชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างชาติ การแสดงของสวนศิลป์บ้านดิน (ภัทราวดี เธียเตอร์) ชมฟรีตลอดงานตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พูลสุทัศน์  เมฆสุวรรณ (ครูเด๋อ) โทร. 081 450 9703

                                             -----------------------------------------------------------