ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

กิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลา เปิดฟ้าทะเลตรัง ประจำปี 2554

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554  จังหวัดตรัง  ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ททท.สำนักงานตรัง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง กองกำกับการ 9 ตำรวจน้ำกันตัง    ตำรวจภูธรจังหวัดตรังและตำรวจภูธรสิเกา อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  กรมประมง  หอการค้าจังหวัดตรัง  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย  จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลา เปิดฟ้าทะเลตรัง ประจำปี 2554 ณ บริเวณท่าเรือปากเมง  อำเภอสิเกา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ทำความสะอาดบ้านปลา หรือกิจกรรมเก็บขยะริมหาด และเก็บขยะแนวปะการังตามเกาะต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ประการที่สอง การจัดกิจกรรมเปิดฟ้าทะเลตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว และประกาศเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย จิตอาสานักดำน้ำ  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  ชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป  จำนวน 800  คน  โดยแยกกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่ 1 การเก็บขยะแนวปะการังใต้ทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์หมึก และปลาหูช้าง โดยนักดำน้ำจิตอาสา   กลุ่มที่ 2 จิตอาสาเก็บขยะริมหาด ปล่อยพันธ์ปลากะพงขาว ปลูกป่า ของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ททท.สำนักงานตรัง ได้ผนึกกำลังกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดตรังนำเสนอขายแพ็คเกจราคาพิเศษในการนำกลุ่มนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะและร่วมงานเปิดฟ้าทะเลตรัง พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อหวังขยายผลด้านการตลาดท่องเที่ยวในอนาคต  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานตรัง  โทร. 0 7521 5867, 0 7521 1058

แสดงผล 45 ครั้ง