ปฏิทินงาน

ททท. จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร และศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

5 พ.ย. 2564

กำหนดการพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน

Amazing Thailand Safety & Health Administration Plus : (SHA plus)

"วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร"

วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และศาลหลักเมือง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

.......................

๐๙.๐๐ น          คณะผู้บริหาร ททท. และหน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชนพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส

                       วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

                       ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตราสัญลักษณ์ SHA plus                                                             

                       ให้กับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

                       ผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน

                       เดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมพร้อมร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

๑๐.๐๐ น.         คณะผู้บริหาร ททท. และหน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชนพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง 

                       ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตราสัญลักษณ์ SHA plus                                                             

                       ให้กับ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

                       ผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน

                       เสร็จสิ้นพิธีการมอบตราสัญลักษณ์ SHA plus

.......................

หมายเหตุ : แต่งกายชุดสุภาพ