ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

24 ม.ค. 2563

ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ณ ลานสีฟ้า สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร  

 

๑๖.๓๐  น.

 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๗.๐๐  น.

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน และประธานพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงบริเวณงาน

 

 

-

ชมการแสดงชุดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • การแสดงชุดพิเศษ จากประเทศไทย
  • การแสดงชุดพิเศษ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

-

เข้าสู่พิธีการ กล่าวสารอวยพร

 

 

-

พิธีกรเรียนเชิญ

  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน
  • H.E. Mr.Lou Shugang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน

 

 

-

เข้าสู่พิธีการ แลกเปลี่ยนหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวฯ

พิธีกรเรียนเชิญ สักขีพยาน

  • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • Mr. Lyu Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
  • Mrs. Chang Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

พิธีกรเรียนเชิญ

  • นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท.
  • Mr. Gu HongXing ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงเทพฯ

แลกเปลี่ยนหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่าง ททท. กับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงเทพฯ

 

 

-

ชมการแสดงจากศิลปินไทย

 

 

-

ชมการแสดงจากศิลปินสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

-

ชมการแสดงชุดพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (๔๐ นาที)

 

 

-

เสร็จสิ้นพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๓

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

หมายเหตุ :         ๑.  เครื่องแต่งกายผ้าไทย หรือสูทสากลโทนสีสุภาพ

                        ๒.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม