ททท. ร่วมกับ ทอท. สตม. และหน่วยงานด้านท่องเที่ยว จัดพิธีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนเยือนไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.พ. 2558

หน่วยงานทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวของไทย  พร้อมให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีน  เลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีนและเพิ่มความสะดวกในการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  หวังสร้างความประทับใจและกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวจีน คาดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกว่า 5 แสนราย

เช้าวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2558) ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  นางศรีสุดา        วนภิญโญศักดิ์  ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย - จีน  (TCTA)  ร่วมกันจัดพิธีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบิน CZ 357 จากนครกวางโจว และสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 8085 จากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 500 คน เพื่อมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในช่วงวันหยุดตรุษจีน ระหว่างวันที่  19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558  

โดยมีการจัดแสดงเชิดสิงโตต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะนักท่องเที่ยวจีน บริเวณประตูทางออกเครื่องบิน ส่วน ทอท. ในฐานะเจ้าภาพได้ตกแต่งสถานที่เพื่อสร้างสีสันในช่วงเทศกาลตรุษจีน และ สตม. ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงตราหนังสือเดินทางนักท่องเที่ยวจีน  รวมถึง ATTA  และ TCTA  ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจแก่คณะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับทั้ง 2 เที่ยวบินครั้งนี้

นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน  เช่น  การตกแต่งพื้นที่เป็นซุ้มแบบจีน การจัดฉายจออิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อความภาษาจีนต้อนรับนักท่องเที่ยว  การเปิดช่องทางพิเศษ Visa on Arrival ให้นักท่องเที่ยวจีนและจีนไทเป จำนวน  3 ช่องทาง (Chinese Lane)  และจัดช่อง Premium Lane อีก 5 ช่องทาง  เพื่อรองรับหากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พร้อมล่ามภาษาจีนประจำจุดต่าง ๆ ในพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ฯลฯ

“การจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในตลาดจีนปี 2558 กอปรกับเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ของจีน จึงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของจีน  จึงนับเป็นโอกาสดีในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนในวันนี้  (19 กุมภาพันธ์ 2558)

พิเศษจากเมืองต่าง ๆ ทั้งในจีนและฮ่องกง เข้าไทยประมาณ 890 เที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินมายังกรุงเทพฯ มากที่สุด  ตามด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ และกระบี่  ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงตรุษจีนราว 305,000 คน  คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 6,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 22,600 บาทต่อคนต่อทริป และตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้  คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนไทยราว 530,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47  สร้างรายได้ประมาณ 22, 936 ล้านบาท เพิ่มชึ้นร้อยละ 54”