คืนชีวิต คืนรอยยิ้ม คืนศิลปะ ของคนเมืองเพชร ในงาน “ถนนคนเดิน เพชรเพลินงานศิลป์ ของกินดีๆ ดนตรีกลางน้ำ”
วันที่ประกาศข่าว : 24 มิ.ย. 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นของคนเมืองเพชร ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง  ในงาน “ถนนคนเดิน เพชรเพลินงานศิลป์ ของกินดีๆ ดนตรีกลางน้ำ” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โดย เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายและศิลปินกลุ่มเมืองเพชร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมือง และสุขภาพจิตของประชาชน โดยการเปลี่ยนถนนสาธารณะกลางเมืองที่ธรรมดาๆ ให้กลับมามีชีวิต มีรอยยิ้ม จากการจัดแสดง-จำหน่ายสินค้าทำมือ หัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายชนิด เช่น ภาพเขียน ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านไปจนถึงงานศิลปะสมัยใหม่ ให้เลือกชมอย่างจุใจ พร้อมชมการแสดงของศิลปิน-นักแสดงสมัครเล่นมาร้องรำให้ได้ชมกันอย่างสนุกสนาน หากท้องหิวก็สามารถซื้อหาอาหารพื้นเมืองทั้งคาวหวาน เคี้ยวเล่นเพลินๆควบคู่ไปได้ โดยได้ปิดถนนตั้งแต่ชุมสายโทรศัพท์เก่า จนถึงเชิงสะพานเทศบาล ระยะทางประมาณ 200 เมตร เพื่อนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของเพชรบุรีมาเป็นหัวใจในการนำเสนอ ขณะเดียวกันก็ยังสอดแทรกการรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย พื้นที่การจัดงาน แบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย

1. ศาลารอรถชมเมือง
2. ลานศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มศิลปินเมืองเพชร ภาพจิตรกรรมไทย จิตรกรรมร่วมสมัย ภาพถ่ายเมืองเพชร งานตู้ฝังลายไม้มุก ตะเกียงโบราณ งานปูนปั้น ลายรดน้ำ ศิลปะจากเยาวชน งานหัตถศิลป์
3. บริการเคลื่อนที่เทศบาล เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหมู่เลือด การแจกน้ำอีเอ็ม การแจกกล้าต้นไม้ บริการนวดแผนไทย บริการตัดผมชาย-หญิง และการสอนงานประดิษฐ์ต่างๆ ฯลฯ
               4. บุพเฟต์ขนมหวาน-ขนมเส้น
       5. โรงเรียนแห่งภูมิปัญญา
       6. สินค้าชุมชน
       7. ลานกิจกรรมเยาวชน พร้อมกิจกรรมทางน้ำ การโล้กระทะ ล่องเรือแลแม่น้ำเพชร สนุกสนานกับเรือถีบ (ลงเรือที่ท่าน้ำหลังจวนและท่าน้ำกระแชง) และคลาสสิคกับดนตรีกลางน้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี  โทร. 0 3242 5013 นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียง นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะชมพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ วัดข่อย พุทธศิลป์แห่งใหม่ของ จังหวัดเพชรบุรี ภายนอกพระธาตุองค์นี้ ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นสกุลชั้นเมืองเพชร ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเมืองเพชร ตั้งอยู่ ณ วัดข่อย ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี  โทร.  0 3247 1005-6  Facebook : Tat Phetchaburi