ขอเชิญเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖”
วันที่ประกาศข่าว : 14 พ.ค. 2556

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  (รวม ๑๐ วัน) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา    

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗