ททท. เชิญผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวจากต่างประเทศร่วมสำรวจสินค้าท่องเที่ยวพร้อมเจรจาธุรกิจในโครงการ Ultimate Khao Yai ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้
วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ย. 2555

นายสรรเสริญ  เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. เตรียมจัดโครงการ Ultimate Khao Yai ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิญผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพใหม่ๆ พร้อมพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555   ในโอกาสนี้  ททท. ยังได้เชิญคณะฯเดินทางเข้าร่วมงาน Cowboy Night Welcome Party ณ The Panther Creek  ก่อนร่วมงาน Table top sales ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสพบปะและเจรจาธุรกิจร่วมกันด้วยความสมัครใจ

นายสรรเสริญ กล่าวว่า “ททท. จัดโครงการ Ultimate Khao Yai โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการตลาดการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติพร้อมกับการเดินทางท่องเที่ยวในคราวเดียวกัน รวมทั้งได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนวิถีไทยในชุมชนท้องถิ่น อันจะขยายผลในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ  นำเสนอความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความรับรู้และกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่  เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยให้เกิดผลในการเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล”                                                                  

ทั้งนี้  จ.นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในภาคอีสานที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่และมีความหลากหลาย อาทิ เขาใหญ่  ไร่องุ่น  ฟาร์มโชคชัย  ฟาร์มแกะ  สวนสนุก  แหล่งช้อปปิ้ง  สนามกอล์ฟ เป็นต้น  ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยวมากมายหลายระดับ กอปรกับใช้เวลาเดินทางที่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากนัก โดยโครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นไม่ให้กระจุกตัวในช่วงวันหยุด   

ททท. คาดว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างการรับรู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีความสวยงามและหลากหลาย พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวต่างประเทศและคู่ค้าได้พิจารณาสินค้าท่องเที่ยวที่จะสามารถนำไปส่งเสริมการขายในตลาดเป้าหมายทั้งเอเชียและแปซิฟิกใต้จำนวน 24 ประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวใน จ.นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง