งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2555
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย. 2555

จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย ในรูปแบบโบราณและนำเสนอประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย บรรยากาศภายในงานเน้นความงดงาม มลังเมลือง และกิจกรรมที่แสดงวิถีชีวิตของคนสุโขทัย ที่ได้กล่าวขานไว้ในศิลาจารึก  โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

                       1. พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข

                       2. พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์

                       3. การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้

                       4. การประกวดนางนพมาศ

                       5. การจำลองวิถีชีวิตสมัยสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ตลาดปสาน  ตลาดน้ำ การทอดกฐิน การเทศน์มหาชาติ ลานเทศน์ลานธรรม การแสดงกระบี่กระบอง มวยคาดเชือก และการสาธิตว่าวไทย

                       6. การแสดงโขน

                       7. กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ

                       8. การแสดงประกอบ แสง-เสียง

                       9. พิธีเผาเทียน

                     10.กิจกรรมขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์

                     11.การจัดขบวนแห่พระประทีปกระทงพระราชทานรอบเมืองสุโขทัยเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์และพิธีลอยกระทงพระราชทาน

                     12.กิจกรรมเล่นไฟ จัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ

                     13.ขบวนแห่ประเพณีและวัฒนธรรม 9 อำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     14. การแสดงดนตรีไทยของนักเรียนบริเวณวัดโบราณในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

                     15. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง

                     16. การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์และ OTOP

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มตามและติดต่อจองบัตรได้ที่ ททท. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์: 055-611619 หรือ บริษัท สุโขทัย ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์: 055-613075-6