ททท. เชิญพนักงานขายส่วนหน้า ร่วมสัมมนาอัพเดทสินค้า เร่งกระตุ้นตลาดหลังน้ำท่วม
วันที่ประกาศข่าว : 9 พ.ย. 2554

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านพนักงานตัวแทนการขาย (Front Liners) จากกกลุ่มตลาดในภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟคใต้ จำนวน ๑๓๐ รายเดินทางมาอัพเดทข้อมูลในการเสนอขายประเทศไทย

ในวันนี้ (๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔) ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ นายสรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการ ททท.ด้านตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟคใต้ เป็นประธานในการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่แนะนำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (Front Liners)  จากตลาดอินเดีย อินโดนีเซีย  มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวม ๑๓๐ ราย ในโครงการร่วมภูมิภาค Amazing Thailand Front Liners Program 2011 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินค้าทางการท่องเที่ยวและประสบการณ์จริงก่อนนำไปถ่ายทอดและเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งทำความเข้าใจว่าแม้ในช่วงที่ภาคกลางของประเทศไทยประสบภาวะน้ำท่วม แต่ในภูมิภาคอื่น ๆ  ยังท่องเที่ยวได้  

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ในลักษณะการสัมมนาเน้นการนำเสนอเทรนด์ของสินค้าเฉพาะกลุ่ม ได้แก่  golf, shopping, green tourism และ creative tourism  ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย  สมาคมสปาไทย จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้ในภาคบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากการสัมมนาแล้ว คณะจะได้เดินทางสำรวจความพร้อมของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ และร่วมงานประเพณี Yeepeng Lanna International ณ ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่   

 นายสรรเสริญ กล่าวว่า “โครงการนี้ จะสำเร็จได้ด้วยดี ก็จำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่คณะ Front Liners  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนหน้าของบริษัทนำเที่ยว ที่จะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเสนอขายและผลักดันยอดนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยให้บรรลุเป้าหมาย   นอกเหนือจากช่องทางการขายปกติ อาทิ การตลาดออนไลน์ หรือการใช้โซเชียลมีเดียในการกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยว