ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020

9 ก.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020

วันพฤหัสบดีที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

ณ  ลาน Quartier Parc ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 

๑๖.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์-ของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

๑๗.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชมการแสดง Fashion Show

๑๗.๓๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ภาพรวมโครงการ  Amazing Thailand Grand Sale 2020 ภายใต้แนวคิด

            “NON STOP SHOPPING”

 

-

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง รายละเอียดโครงการ  Amazing Thailand Grand Sale 2020

           ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวและพันธมิตรถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว (เพิ่มเติม)

๑๘.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว