ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งาน เดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา “เขื่อนกระเสียว” ซุปเปอร์มินิมาราธอน 2013

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน เดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา “เขื่อนกระเสียว” ซุปเปอร์มินิมาราธอน 2013ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86พรรษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอด่านช้างให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในการจัดแข่งเดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4ประเภท ได้แก่ เดิน–วิ่ง ทั่วไป (นักเรียน,นักศึกษา ฟรี) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร,เดิน–วิ่ง ครอบครัว,เพื่อสุขภาพ ระยะทาง5 กิโลเมตร,วิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน ระยะทาง 16.8 กิโลเมตรกำหนดงานวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556เวลา 10.00 –21.00 น. รับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน18.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับนักวิ่ง ณ สนง.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556เวลา 04.00 – 06.00น .รับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน        06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 16.8 กิโลเมตร6.20 น. เดิน – วิ่ง ครอบครัว, เพื่อสุขภาพระยะทาง5 กิโลเมตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ประดิษฐ์ ขันติกาโร โทร 081 995 3903 /อ.พรชัย ประมวลสุข โทร. 081 559 1811 / ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.035 – 525867,035-525880, www.tatsuphan.net หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/suphanburisuperminimarathon แสดงผล 10 ครั้ง