ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เผยกำหนดการจัดงาน “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๖ ใน ๗ พื้นที่หลัก ทั่วประเทศ และแจ้งเลื่อนการจัดแสดงคอนเสิร์ต “หลงรักทะเลดาว Art & Music”

นายศุกรีย์  สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงการจัดงาน “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๖  ซึ่ง ททท. ให้การสนับสนุนการจัดงานใน ๗ พื้นที่หลักทั่วประเทศ ได้แก่  กรุงเทพฯ  สุโขทัย  ตาก  เชียงใหม่  อยุธยา สมุทรสงคราม  และสุพรรณบุรี  โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การจัดกิจกรรมลอยกระทงดังกล่าวอยู่ในห้วงเวลาแห่งการถวายการสักการะ ในการนี้ ททท. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ตระหนักถึงความสำคัญ จึงขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า  โดย ททท. ขอแจ้งว่าจะยังคงจัดกิจกรรมในรูปแบบงานลอยกระทงแบบเรียบง่าย  เพื่อสืบสานประเพณีของไทยที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และงดการจัดกิจกรรมภาคบันเทิงภายในงานทุกชนิด 

สำหรับกำหนดการจัดงานในแต่ละพื้นที่มีดังนี้

๑. กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์

๒. จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  

๓. จังหวัดเชียงใหม่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประตูท่าแพ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา 

๔. จังหวัดตาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อำเภอเมือง   

๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นในวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา

๖. จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา

๗. จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง  บริเวณคูเมืองโบราณ หน้าอำเภออู่ทอง และบริเวณวัดอัมพวัน อำเภอสองพี่น้อง

นายศุกรีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ ททท. ขอแจ้งเลื่อนการจัดแสดงคอนเสิร์ต “หลงรักทะเลดาว  Art & Music” ณ หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี  ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ขอเลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. แทน  โดยศิลปินนักร้องยังคงเดิม  จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน”

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. ๑๖๗๒

 

 

แสดงผล 24 ครั้ง