ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

อิ่มบุญออกพรรษาอีสานใต้และมหัศจรรย์สายน้ำโขง-ชี-มูล

 อุบลราชธานี ชูงานประเพณีออกพรรษา และปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่โขงเจียม  รับกระแสการท่องเที่ยวช่วงออกพรรษาในเดือนตุลาคม    นายวิชุกร  กุหลาบศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) เปิดเผยว่าพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ อันมีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการกระจายนักท่องเที่ยวนั้น นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระ (วัดป่า) และฝ่ายคันถธุระ (วัดบ้าน) ที่มีชื่อเสียงของประเทศเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้ว ยังอาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองแม่น้ำแห่งภาคอีสาน เพราะเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่สำคัญของภาคอีสาน 3 สายคือ โขง – ชี – มูล ที่ทำให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีชุมชนลุ่มน้ำ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น งานประเพณีออกพรรษาซึ่งทางเทศบาลนครอุบลจัดขึ้น ระหว่างวันที่  18-19  ตุลาคม 2556 บริเวณท่าน้ำมูลตลาดใหญ่ เชิงสะพาน 200 ปี  ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมประกวดกระทงยักษ์  ประกวดนางนพมาศ  การลอยกระทงตามประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานซึ่งจะทำกันในช่วงเทศกาลออกพรรษา  นอกจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้เสริมกิจกรรม ชมแสงจันทร์กระทบนทีริมมูล(Full Moon)   ซึ่งมีการแสดงดนตรีแจ็ส ดนตรีเพื่อชีวิต ระบำฮาวาย ประกอบขึ้นในบริเวณเดียวกัน   รวมทั้งกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะในวันที่  20  ตุลาคม 2556 

สำหรับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคโขงเจียมนั้น ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในหลายปีที่ผ่านมาที่แม่น้ำโขงช่วงผาแต้ม – โขงเจียม โดยเกิดขึ้นที่บ้านท่าล้ง และบ้านตามุย ซึ่งเป็นชุมชนชาวบรูริมแม่น้ำโขงเบื้องล่างของผาแต้ม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโขงเจียม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใผ่  จึงได้จัดงาน ประเพณีไหลเรือไฟ ชมบั้งไฟพญานาค ขึ้นในวันที่  19  ตุลาคม 2556  ในพื้นที่ บ้านตามุย  และเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งเดินทางมาอย่าง ล้นหลามทุกๆปี     ส่วนในพื้นที่ จ.ยโสธร  ที่บ้านทุ่งแต้ ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กม.  ก็มีงานประเพณีที่เป็นเอกลักษ์ของท้องถิ่นคือการแห่ ไฟตูมกา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา  โดยนำเอาผลของต้นตูมกาซึ่งมีขนาดประมาณมะตูมนำมาคว้านเมล็ดและลอกผิวนอกออก  เจาะหรือฉลุอย่างสวยงาม แล้วใช้เป็นโคมบังลมสำหรับจุดเทียนเพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืน  ภายในงานมีการละเล่นพื้นเมือง และประกวดไฟตูมกาด้วย

ในเทศกาลออกพรรษานี้ ททท.สอบ.จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนอีสานตอนใต้เพื่ออิ่มบุญออกพรรษาอีสานใต้ และสัมผัสความมหัศจรรย์ของสายน้ำโขง – ชี – มูล ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ททท.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-243770 / 045-250714 

แสดงผล 21 ครั้ง