ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ มช. ขอเชิญสัมผัสศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของภูมิภาคอาเซียน ใน “ละครหุ่นตระการตาอาเซียน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชม “ละครหุ่นตระการตาอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และโรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นไทยที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และการแสดงหุ่นจากประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการแสดงหุ่นที่สะท้อนชีวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีคณะหุ่นละครจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และคณะหุ่นละครจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ กว่า 120 คน เข้าร่วมงาน

“ละครหุ่นตระการตาอาเซียน” ได้รับเกียรติจากคณะละครหุ่นจากประเทศในกลุ่มอาเซียน  ได้แก่  ลาว  เมียนมาร์  กัมพูชา  เวียดนาม  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ มาร่วมสืบสานและเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งอารยธรรม และเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันในการเตรียมตัวที่จะเปิดประตูสู่อาเซียนในปี 2558 โดยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงประเภทละครหุ่นอันมีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันมานับแต่อดีต ทั้งนี้ ศิลปะละครหุ่น คงความมีเสน่ห์ และอัตลักษณ์เฉพาะของหุ่นละคร ในความเหมือนและความต่างของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่นับว่ามหัศจรรย์ตระการตาหาชมได้ยากยิ่ง

กิจกรรมภายในงานจะมีนิทรรศการและการสาธิตการประดิษฐ์หุ่นละคร การเสวนาและสาธิตเทคนิคการเชิดหุ่นละคร  อาทิ หุ่นกระบอก หุ่นน้ำเวียดนาม หนังตะลุง หนังใหญ่ หุ่นสายพม่า หุ่นสายเสมา หุ่นเงาพระจันทร์ พเนจร หุ่นชนเผ่าจากคณะละครหุ่นเชียงใหม่ฮอบบีฮัท  และการแสดงละหุ่นตระการตาอาเซียนจากหลากหลายประเทศ (เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053- 943 -625 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th

แสดงผล 16 ครั้ง