ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“ทะเลบัวแดง...ธรรมชาติที่อัศจรรย์ พบกันใหม่ปลายปี”

 

เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเที่ยวต่างพูดถึง “ทะเลบัวแดง หนองหาน ภุมภวาปี” ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมาก

 จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดง” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์งาน ทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี , นกบินบัวบานหนองหานแชแล, และที่สร้างความประทับใจให้กับคู่รักคือ “วิว์ล้านบัว ยลบัวล้านดอก” ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมี นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวตามสื่อต่าง ๆ และยังคงมีนักท่องเที่ยวผู้รักในความเป็นธรรมชาติของบัวแดงเดินทางมาเยี่ยมชมมิขาดสาย    แต่เนื่องจากในปีนี้อากาศค่นข้างร้อนและปริมาณน้ำน้อยจึงทำให้ระยะเวลาในการชมบัวแดงน้อยกว่าทุกปี

 นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเดินทางมาท่องเที่ยวทะเลบัวแดงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังสามารถเดินทางมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติได้ แต่เพื่อความมั่นใจในการเดินทางจึงขอให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๓๒๕๔๐๖-๗, ประธานกลุ่มเรือบริการท่องเที่ยวบ้านเดียม โทร. ๐๘๙-๓๙๕๐๘๗๑ , สำนักงานเทศบาลตำบลแชแล โทร. ๐๔๒-๘๕๑๙๓๓, ๐๘๒-๗๔๐๘๙๒๙

 

แสดงผล 10 ครั้ง