ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “เปิดโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2556” 22-26 มีนาคม 2556

ชุมพร... ดินแดนแห่งประตูทักษิณ  เส้นทางสู่การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามตระการตาและความมหัศจรรย์แห่งโลกใต้ท้องทะเล   เรียงรายไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ตลอดแนวชายฝั่ง  หาดทรายงาม  น้ำทะลใส  แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์

จังหวัดชุมพรร่วมกับเทศบาลปากน้ำชุมพร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร ร่วมกันจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556   ระหว่างวันที่  22-26  มีนาคม 2556  ณ ลานอเนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวทำให้เกิดระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภท หมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล โดยจังหวัดชุมพรนับเป็นพื้นที่เหมาะแก่การดำน้ำชมปะการังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย  ซึ่งยังคงมีทรัพยากรใต้ทะเลอุดมสมบูรณ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส  

โดยในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่  กิจกรรมถ่ายภาพ “มองผ่านเลนส์ สีสันทะเลไทยที่ชุมพร ความงดงามและวิถีชีวิต”กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดโปรแกรมนำเที่ยวทางทะเล และดำน้ำพร้อมแพ็คแกจสำหรับครอบครัว และคู่รักในราคาพิเศษ   การจัดแสดงนิทรรศการทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เชิญชมธนาคารปูม้า หมู่เกาะรังนก วงจรชีวิตปลาทู การออกร้านอาหารทะเลสด  กิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้ง โรงแรม  ที่พัก  ร้านอาหาร ในจังหวัดชุมพรพร้อมใจกันเสนอราคาพิเศษเฉพาะช่วงงานเปิดโลกทะเลชุมพร  โดยนักท่องเที่ยวแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนว่าไม่มีถิ่นฐานในจังหวัดชุมพร   ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร โทรศัพท์  089-2034144   เว็บไซต์   www.chumphon.go.th  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 086-3020602  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร  โทร.077-658077, 089-8730953  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร  โทรศัพท์ 077-502775-6 ,  077-501831  อีเมล์  tatchumphon@tat.or.th   

แสดงผล 16 ครั้ง