ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อำเภอผักไห่ เทศบาลตำบลลาดชะโด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และพัฒนาตลาดลาดชะโดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำในปีนี้มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ชมการตกแต่งเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ การประกวดตกแต่งบ้านเรือนริมคลองลาดชะโด การละเล่นพื้นบ้านลาดชะโด การจัดแสดงภาพถ่าย วิถีชีวิตชาวลาดชะโด การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำลาดชะโด และในปีนี้ท่านจะได้พบกับการแสดง แสง สี เสียง ชุด สายน้ำแห่งชีวิต ลิขิตวิถีลาดชะโด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวัดลาดชะโด โรงเรียนลาดชะโด โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี และชุมชนอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยเสนอขายรายการนำเที่ยว “กินหรู อยู่สบาย สไตล์ภาคกลาง คาราวานครอบครัวสุขสันต์” มหัศจรรย์เมืองไทย ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา และร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด ในเส้นทางพระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคกลาง อันจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงและพักค้างคืนต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว หรือผู้สนใจร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลลาดชะโด โทร. ๐ ๓๕๗๔ ๐๒๖๓ หรือ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ หรือสนใจสอบถามข้อมูลรายการนำเที่ยว สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๔๒๖-๘

แสดงผล 17 ครั้ง