ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับอำเภอกระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระบุรี กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2555 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.นี้ บริเวณถ้ำพระขยางค์ ม.5 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมอาชีพของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งยังต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปของดีเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ภายในงานจะมีการจัดริ้วขบวนแห่ตำนานถ้ำพระขยางค์และของดีเมืองระนอง  การแสดงแสงเสียงตำนานถ้ำพระขยางค์ การประกวดขวัญใจถ้ำพระขยางค์   การออกร้านจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของดีอำเภอกระบุรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โทร 077-811071
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร   077-501831 ,077-502775-6

 

แสดงผล 6 ครั้ง