ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.หาดใหญ่ชวนเที่ยวสัปดาห์วิชาการนาฏศิลป์ ดนตรีสี่ภาค จัดยิ่งใหญ่ที่พัทลุง

นายประภาส  อินทนปสาธน์  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ แจ้งว่าจังหวัดพัทลุงกำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิชาการนาฏศิลป์ ดนตรีสี่ภาค” อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มูลนิธิวิทยานาฏศิลป์พัทลุง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต ๑  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานนาฏศิลป์และการแสดงดนตรีเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีอีกด้วย   “สัปดาห์วิชาการนาฏศิลป์ ดนตรีสี่ภาค” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยผ่านการแสดงพื้นเมืองซึ่งมีทั้งการละเล่น การรำ ท่วงทำนองดนตรี   การแต่งกายประกอบการแสดงตามวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคด้วย

 

ในวันงานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพบกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค นิทรรศการผลงานศิลปกรรม นิทรรศการด้านดนตรี  นาฏศิลป์และช่างศิลป์  กิจกรรมเวทีหมู่บ้านสี่ภาค การบรรยายสาธิตวิชาการนาฏศิลป์ การบรรเลงวงปี่พาทย์เสภา  การบรรเลงวงเครื่องสายไทย  การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การบรรเลงและการจำหน่ายสินค้าอาหาดีสี่ภาค และพลาดไม่ได้กับขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาคจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์   วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  พลาดไม่ได้กับกิจกรรมพิเศษของวงมหาดุริยางค์ไทย-สากลจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรมที่จะมาบรรเลง เพื่อสร้างความประทับใจและความสนุกสนานในวันงานเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้บริษัทนำเที่ยว นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้

สนใจทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อวางแผนเดินทางได้ที่
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๖๑๔

 

แสดงผล 41 ครั้ง