ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

กลุ่ม Southern Big Bike Club จัดงานฉลอง ๒๐ ปี หารายได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายประภาส  อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานหาดใหญ่ แจ้งว่ากลุ่ม Southern Big Bike Club ซึ่งเป็นกลุ่มชื่นชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่จะจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ อควาเรี่ยม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อ.เมือง จ.สงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ขับรถตามกฎจราจร  และหารายได้จากการจัดกิจกรรมโดยการรับบริจาคจากสมาชิกชาวไบค์เกอร์ การแสดงดนตรีของชาวไบค์เกอร์ การลงทะเบียนเข้าร่วมจากผู้สนใจทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ  ในจังหวัดสงขลา โดยนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เป็นลูกหลานของชาวไบค์เกอร์ที่เรียนดีจำนวน ๘ คน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดการหรือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา ๓ ปี   อีกส่วนหนึ่งจะมอบให้เป็นเงินทุนอนุรักษ์นกเงือกแก่มูลนิธินกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลและเงินช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนพัฒนาปัญญาสงขลา  และส่วนสุดท้ายจะจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นกองทุนให้กับชาวไบค์เกอร์ในภาคใต้ที่ได้รับประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีกลุ่มไบค์เกอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทางคณะกรรมการจัดงาน Southern Big Bike Club เชิญเข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐๐-๓๐๐๐ คน  และผู้สนใจทั่วไปสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการจัดงาน
โทร. ๐๘ ๙๔๖๖ ๔๖๕๙

 

นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานหาดใหญ่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมข้างต้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนหนึ่งแล้วยังเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกับจังหวัดสงขลาอีกช่องทางหนึ่งซึ่งจัดโดยกลุ่มไบค์เกอร์เพียงกลุ่มหนึ่งของจังหวัดสงขลา แต่อย่างไรก็ตามทราบว่ากลุ่มที่ชื่นชอบขับขี่จักรยานยนต์คันใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีจำนวนค่อนข้างมากและมีหลายกลุ่มด้วยกัน  หากมีการรวมตัวกันหารือกันทุกกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมหรือสมาคมก็จะเป็นประโยชน์แก่นักขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ และที่สำคัญสามารถที่จะสร้างกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวแก่จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีในอนาคต

แสดงผล 9 ครั้ง