ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เยือนถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ สิงหาพาแม่เที่ยว

มอบรางวัลให้กับคนพิเศษ ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “เยือนถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ สิงหาพาแม่เที่ยว”  ซึ่ง ททท. สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ท่านจะได้ชมความงดงามของปราสาทหินที่สวยที่สุดในประเทศไทย ไหว้พระคู่เมืองสุรินทร์  ผ่อนคลายไปกับการนวดเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งการบำบัดจากภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์ สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนกับช้างพร้อมกับปลูกต้นไม้ “สายใยครอบครัว” ณ หมู่บ้านช้างสุรินทร์  ชมผ้าไหมยกทองโบราณที่มีความละเอียด สวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก         

เริ่มต้นการเดินทางด้วยการเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สร้างในพุทธศตวรรษที่ 15 -18 ด้วยหินทรายสีชมพู เป็นโบราณสถานศิลปะลพบุรีที่มีความงดงาม และสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ  จากนั้นนมัสการหลวงพ่อพระชีวร์ และรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล    พระวิปัสสนาจารย์อันเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชน ณ วัดบูรพาราม วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี/สมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีอายุประมาณ 200 ปี เท่ากับอายุเมืองสุรินทร์  และผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการนวดฝ่าเท้า นวดผ่อนคลายด้วยศาสตร์การบำบัด

จากภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยผู้บำบัดหรือผู้นวดที่มีความชำนาญและทักษะในการจับเส้นชมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนกับช้าง ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยชาวบ้านซึ่งเป็นคนพื้นเมืองที่เรียกว่าชาวกวย หรือ กูย มีความสามารถในการคล้องช้าง ฝึกหัดช้าง นอกจากนี้ ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับหมอช้างที่มีประสบการณ์ ชมการแสดง ของช้างแสนรู้ และร่วมปลูกต้นไม้ของครอบครัวเพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยี่ยมเยือน จ.สุรินทร์ ชมการทอผ้าไหมที่มีความละเอียดถึงหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ ใช้ช่างทอประจำกี่ 4 คนขึ้นไป หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ แหล่งรวบรวมผลงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มทอผ้ายกทอง “จันทร์โสมา” ด้วยการออกแบบลวดลาย ที่สลับซับซ้อนและวิจิตรงดงาม ผสมผสานกันระหว่างลวดลายการทอแบบราชสำนักไทยโบราณกับเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้านจนกลายเป็น     ผ้าทอที่มีความงดงามอย่างมหัศจรรย์และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,999 บาท  พิเศษ สำหรับคุณแม่ เพียงท่านละ 1,000 บาท   รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน เท่านั้น ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง ได้ที่ 1.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์  โทร. 044-520147 แฟกซ์ 044-713828  2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์  โทร. 044-514447-8 แฟกซ์ 044-518530

 

แสดงผล 55 ครั้ง