ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา บริษัท โฟโต้ไฟล์ กรุ๊ป พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดลาดชะโด  และ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง  (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโดในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันอาสาฬหบูชา) อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ ตลอดจนส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองให้อยู่ในสภาพสวยงาม

นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญลาภ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเรือเทียนพรรษาประดับด้วยดอกไม้ร่วมขบวนแห่กว่า ๑๐๐ ลำ เป็นแถวยาวตลอดคลองลาดชะโด และท่านจะได้ชมการประกวดตกแต่งเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ การประกวดตกแต่งบ้านเรือนริมคลองลาดชะโด การประกวดเทพีเทียนพรรษา และ การประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด โทร.๐ ๓๕๗๔ ๐๒๖๓-๔ ,๐๘ ๙๔๘๙ ๕๙๙๙ และ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ – ๗  โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๘

แสดงผล 35 ครั้ง