ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 150 ปีอย่างยิ่งใหญ่

 

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 150 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 กับการ "ฟ้อนระบำจัมปาศรี" และ ฟ้อนในเพลง"กุดนางใย"โดยนางรำชาวมหาสารคามเกือบ 50,000 คน ที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ผ้าไหมพื้นเมืองและตกแต่งผมด้วยดอกจำปาลาวหรือดอกลั่นทมสีขาว .. เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและความรักของคนในท้องถิ่น .. ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เมืองมหาสารคาม
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการมหาสารคาม 150 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์  เขียนแผ่นทองอวยพรเมืองเพื่อแขวนบนต้นสารคาม  ลานศิลปวัฒนธรรม ย้อนวิถี 150 ปี มหาสารคาม เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจัดในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 150 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 กับการ "ฟ้อนระบำจัมปาศรี" และ ฟ้อนในเพลง"กุดนางใย"โดยนางรำชาวมหาสารคามเกือบ 50,000 คน ที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ผ้าไหมพื้นเมืองและตกแต่งผมด้วยดอกจำปาลาวหรือดอกลั่นทมสีขาว .. เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและความรักของคนในท้องถิ่น .. ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เมืองมหาสารคาม
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการมหาสารคาม 150 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์  เขียนแผ่นทองอวยพรเมืองเพื่อแขวนบนต้นสารคาม  ลานศิลปวัฒนธรรม ย้อนวิถี 150 ปี มหาสารคาม เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจัดในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

 

แสดงผล 92 ครั้ง